Powered by Smartsupp

Projekty a zakázky ve výstavbě

Autor: Milík Tichý

  • Kód produktu: 10646
  • Nakladatelství: C.H. Beck
  • Počet stran: 342
  • Vazba: brož. B5
  • ISBN: 978-80-7400-009-6
  • Datum vydání: září 2008
  • Vaše cena s DPH: 680 Kč
ks
    V prodeji
Předražování stavebních zakázek, nedodržování lhůt, vady a jiné nepříjemné jevy výstavbových projektů jsou trvalým zdrojem nespokojenosti. Trápí nejen veřejné a soukromé investory a stavební podnikatele, ale také další účastníky výstavbových projektů – banky, pojišťovny a samozřejmě daňové poplatníky. Doprovodnýmjevem je přitom pokles vážnosti stavitelství v očích veřejnosti. Takový stav má dvě základní příčiny: nedostatečné nebo prostě chybné smluvní zajištění stavebních akcí a nedostatečné řízení průběhu mnohých projektů. – Cílem publikace je ukázat, jak problémy vznikají, a nastínit také způsoby, jak je odstraňovat. Kniha shrnuje autorovy pestré zkušenosti z řízení výstavbových projektů, ze znaleckéčinnosti a z jeho působení jako rozhodce v mnoha rozhodčích senátech. Zabývá se komplexně praktickými problémy realizace výstavbových projektů – počínaje rozhodováním investora a konče řešením sporů. Nezabývá se veřejnoprávními hledisky – např. otázkami souvisejícími se zadáváním veřejných zakázek a stavebním zákonem. Zaměřuje se především na soukromoprávní problematiku výstavbových projektů soukromých i veřejných.Je napsána pro všechny, kdo mají něco společného se stavěním bez ohledu na jejich postavení ve výstavbových projektech a realizačních procesech.

Chcete se na něco zeptat?