Prokazování původu majetku a daňové trestné činy

Autor: PhDr. Vladimír Pelc, JUDr. Vladimír Pelc

 • Kód produktu: 5647
 • Nakladatelství: ANAG
 • Počet stran: 264
 • Vazba: brožovaná
 • ISBN: 978-80-7554-072-0
 • Datum vydání: březen 2017
 • Běžná cena s DPH: 399 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 50%
 • Ušetříte: -200 Kč
 • Vaše cena s DPH: 200 Kč
ks
  Zboží v akci
  V prodeji
  Aktualizováno

Zákon o prokazování původu majetku

Během roku 2016 vstoupil v platnost zákon o prokazování původu majetku, který novelizuje zákon o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb.) a trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb.). Právní úprava tohoto nového zákona je zaměřena na prokazování příjmů u tzv. přímých důchodových daní. Jde o zásadní změnu týkající se prokazování příjmů fyzických i právnických osob, jejich zdanění a nabytí majetku těchto osob.

Problematika prokazování původu majetku

Téma prokazování původu majetku je velice aktuální. Jeho legislativní úprava je naprostou novinkou - obdobně formulovaný institut v zákoně o správě daní a poplatků nikdy faktické účinnosti nenabyl a ani podobné dřívější legislativní iniciativy schváleny nebyly. Zákon je zcela zásadní svým možným daňovým ohrožením pro některé poplatníky a rovněž kvůli značné odborné, publicistické i politické medializaci i sporům při jeho přípravě a schvalování v průběhu let 2015 a 2016.

Podrobný komentář k ustanovením zákona o daních z příjmů

Publikace obsahuje podrobný komentář k jednotlivým ustanovením zákona o daních z příjmů:

 • výzvě k prokázání příjmů,
 • povinnosti prokázat příjmy,
 • prokázání příjmů,
 • stanovení daně podle pomůcek zvláštním způsobem,
 • penále při stanovení daně podle pomůcek zvláštním způsobem,
 • výzvě k podání prohlášení o majetku,
 • náležitostem prohlášení o majetku,
 • zvláštnímu ustanovení o náležitostech prohlášení o majetku atd.

Trestní právo daňové a změny v souvislosti s přijetím zákona o prokazování původu majetku

Kniha rozebírá nejproblematičtější aspekty trestního práva daňového. Jde např. o aktuální otázky aplikace zásady ne bis in idem v trestním řízení ve vztahu k daňovému penále, institutu účinné lítosti jako důvodu zániku trestní odpovědnosti u trestného činu zkrácení daně podle § 240 trestního zákoníku nebo použití pravidla zákazu nucení k sebeobviňování. Publikace také obsahuje praktický komentář k ustanovením trestního zákoníku o jednotlivých daňových trestných činech, včetně trestného činu porušení povinnosti učinit pravdivé prohlášení o majetku podle § 227 trestního zákoníku, který nově spadá pod tzv. daňové trestné činy, nebo trestného činu zkrácení daně poplatku a podobné povinné platby podle § 240 trestního zákoníku, u nějž byla v nedávné době zavedena trestnost přípravy (§ 240 odst. 4 trestního zákoníku).

Pro koho je publikace určena?

Publikace je určena pro daňové subjekty - právnické i fyzické osoby, daňové poradce, advokátní kanceláře, ekonomické poradce, odborníky z akademické obce a další zájemce.

Platnost publikace

Platí i pro rok 2021.

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Stáhnout PDF prohlížeč.

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Stáhnout PDF prohlížeč.

Chcete se na něco zeptat?

Související publikace

 • Zboží v akci V prodeji
  • Katalogové číslo: 5679
  • Nakladatelství: ANAG
  Cena: 250 Kč Objednat
 • Zboží v akci V prodeji Aktualizováno
  • Katalogové číslo: 5786
  • Nakladatelství: ANAG
  Cena: 490 Kč Objednat