Powered by Smartsupp

Proměna mateřské školy v učící se organizaci

Autor: Zora Syslová a kolektiv

 • Kód produktu: 65708
 • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
 • Počet stran: 128
 • Vazba: brož., B5
 • ISBN: 978-80-7552-113-2
 • Datum vydání: srpen 2016
 • Běžná cena s DPH: 325 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -33 Kč
 • Vaše cena s DPH: 293 Kč
ks
  V prodeji

Autoři knihy jsou přesvědčeni, že pokud má mateřská škola dostát novým nárokům na vzdělávání dětí předškolního věku, musí se stát učící se organizací, která pro svůj rozvoj využívá jak vnitřní, tak vnější zdroje. Pro naplnění svých ambiciózních cílů se rozhodli využít svých zkušeností a prostřednictvím příkladů z praxe přiblížit ředitelům škol, případně dalším aktérům podílejícím se na předškolním vzdělávání, jak se více otevřít komunikaci s dalšími partnery a organizacemi, a tak dětem poskytovat smysluplné poznávání hodnot, na kterých stojí naše společnost.


Publikace je základem pro moderní a dynamické vedení mateřských škol.


*


Tato kniha je publikací, která bude užitečná hlavně pro učitelky a ředitelky mateřských škol a studenty oboru předškolní pedagogika. Zabývá se důležitou problematikou, jež nebyla dosud ve vztahu k mateřským školám systematicky objasňována, tj. takovým fungováním mateřských škol, jež vytváří předpoklady pro jejich efektivnost. Je přínosem, že se publikace zabývá otázkami vzájemného učení pedagogických pracovnic v mateřských školách, ale i učení mezi jednotlivými školami navzájem. Objasňuje také, jak má fungovat komunikace mateřské školy s rodinami a zřizovateli, s poradenskými zařízeními i základními školami. Kniha je napsána srozumitelným a pro čtenáře atraktivním stylem.


prof. PhDr. Jan Průcha, DrSc.


vysokoškolský pedagog, zakladatel České asociace pedagogického výzkumu, působící v mezinárodních vědeckých organizacích a redakčních radách odborných časopisů

Chcete se na něco zeptat?