Průměrný výdělek a jeho použití • denní vyměřovací základ v nemocenském pojištění • e-neschopenka

Určeno pro: mzdové účetní, personalisty a vedoucí pracovníky

Program semináře:

průměrný výdělek

 • příjmy, které vstupují do výpočtu průměrného výdělku
 • zjišťování průměrného výdělku k 1. dni čtvrtletí
 • rozhodné období pro zjišťování průměrného výdělku
 • podmínky pro zjištění skutečného průměrného hodinového výdělku
 • průměrný výdělek u DPP a DPČ
 • průměrný měsíční výdělek hrubý
 • průměrný měsíční výdělek čistý
 • pravděpodobný výdělek
 • použití průměrného hodinového výdělku
 • redukce průměrného hodinového výdělku pro poskytování náhrady mzdy při DPN
 • použití průměrného hrubého měsíčního výdělku
 • použití průměrného čistého měsíčního výdělku

denní vyměřovací základ v nemocenském pojištění

 • příjmy, které vstupují do denního vyměřovacího základu
 • rozhodné období
 • příjmy v rozhodném období a kalendářní dny v rozhodném období
 • vyloučené dny pro účely nemocenského a důchodového pojištění
 • výpočet denního vyměřovacího základu a jeho redukce
 • použití denního vyměřovacího pro dávky nemocenského pojištění
 • pravděpodobný příjem

elektronická neschopenka od 1.1.2020

 • nová třídílná neschopenka
 • postup lékaře
 • verifikace údaje OSSZ
 • povinnosti zaměstnavatelů

diskuze a odpovědi na dotazy

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 20. září 2019, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 15631
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 490 Kč Objednat