Powered by Smartsupp

První zkušenosti s EET

Autor: Tomáš Hajdušek, Milan Vodička

 • Kód produktu: 65795
 • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
 • Počet stran: 214
 • Vazba: brož., 15,5x23 cm
 • ISBN: 978-80-7552-589-5
 • Datum vydání: březen 2017
 • Běžná cena s DPH: 375 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -38 Kč
 • Vaše cena s DPH: 338 Kč
ks
  V prodeji

Účelem publikace je podat jejím čtenářům ucelenou informaci o elektronické evidenci tržeb, a to nejen z hlediska legislativní úpravy a stanovené metodiky, ale zejména z hlediska konkrétních praktických kroků a postupů při jejím zavádění ve firmách a provozu v praxi. Snahou autorů bylo shromáždit a uspořádat co největší množství informací odrážejících především reálnou praxi, které by usnadnily zavedení a provozování EET u různých druhů podnikatelských subjektů.


Oba autoři při přípravě příručky vycházeli ze svých praktických poznatků při zavádění elektronické evidence tržeb jak u malých hospůdek, stravovacích provozů a penzionů, tak u nadnárodních řetězců typu McDonald’s.

Ing. Tomáš Hajdušek je odpovědným daňovým poradcem ve vlastní firmě Censitio s.r.o. Od roku 2013 působí ve funkci vedoucího sekce správy daní Komory daňových poradců ČR. Zaměřuje se mj. na zastupování daňových subjektů v průběhu postupů k odstranění pochybností, daňových kontrol a soudních řízení ve správním soudnictví.MVDr. Milan Vodička působí od roku 1995 jako daňový poradce. Dále je vedoucím Sekce IT při kolegiu Komory daňových poradců ČR a členem skupiny pro daně a pojištění Svazu průmyslu. Specializuje se na otázky využívání informačních technologií, digitalizace společnosti, elektronické komunikace a bezpečnosti, e-governmentu a elektronických podání.Oba autoři se věnují publikační a přednáškové činnosti.

Chcete se na něco zeptat?