Psychiatrické minimum

Autor: Helena Kučerová

 • Kód produktu: 89510
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 168
 • Vazba: brož., 14x21 cm
 • ISBN: 978-80-247-4733-0
 • Datum vydání: listopad 2013
 • Běžná cena s DPH: 299 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -30 Kč
 • Vaše cena s DPH: 269 Kč
ks
  V prodeji

Kniha přibližuje čtenářům obor psychiatrie. Na našem knižním trhu je ojedinělá tím, že se zaměřuje na široký okruh veřejnosti – nejen na lékaře (především z nepsychiatrických oborů), sestry, psychology, pedagogy, sociální pracovníky, studenty, ale i na další zájemce o lidskou psychiku. Vítanou pomůckou může být zejména těm, kteří se v okruhu svých blízkých setkávají s psychicky nemocným člověkem. Autorka zde uplatnila své více než třicetileté zkušenosti z praxe; jasnými a srozumitelnými slovy vysvětluje i nemedicínsky vzdělanému čtenáři základní psychiatrické pojmy a diagnózy a dokládá je konkrétními příběhy pacientů. Publikace bude přínosem pro všechny, kterým není lhostejný osud psychicky nemocných, i pro ty, kdo se snaží uchovat si své duševní zdraví a pohodu v náročných životních situacích.OBSAH:PŘEDMLUVA

ÚVOD DO PSYCHIATRICKÝCH POJMŮ

ZÁKLADNÍ PSYCHIATRICKÉ POJMY

Osobnost

Psychóza

Halucinace

Bludy

Transformace osobnosti

Nesouvislé (inkoherentní) myšlení

Pseudofilozofování, plané mudrování

Pocity zevních zásahů

Vychudlé myšlení

Vtíravé a nutkavé (obsedantní) myšlení

Zabíhavé myšlení

Deprese

Úzkost (anxieta)

Akatizie

Fobie

Mánie

Apatie

Emoční plochost

Emoční labilita a emoční inkontinence

Emoční nepřiléhavost

Emoční ambivalence, ambitendence

Autismus

Hypobulie, abulie

Psychomotorický neklid

Katatonie

Nutkavé (obsedantní) jednání, obsedantně-kompulzivní jednání

Nespavost (hyposomnie, insomnie)

Amnézie

Dezorientace

Obluzené vědomí, zmatenost (amence), delirium

Kognitivní funkce

Demence

Sebevražda (suicidium)

Sexuální poruchy

VYŠETŘENÍ PACIENTA A STANOVENÍ DIAGNÓZY

Vyšetření pacienta v akutním stavu

Klasické vyšetření pacienta v ordinaci

Anamnéza

Rozhovor lékaře s pacientem o jeho potížích

Rozhovor lékaře s příbuznými pacienta

Evidence-based medicine (EBM)

KAZUISTICKÉ UKÁZKY PSYCHOPATOLOGIE

Ukázka 1

Ukázka 2

Ukázka 3

Ukázka 4

Ukázka 5

Ukázka 6

Ukázka 7

Ukázka 8

Ukázka 9

Ukázka 10

PSYCHOFARMAKA, TAKTIKA A STRATEGIE LÉČBY

Anxiolytika a hypnotika

Antidepresiva

Antipsychotika

Nežádoucí účinky psychofarmak

SCHIZOFRENIE

Rozštěp mysli, rozštěp osobnosti

Kazuistika 1

Příznaky schizofrenie

Příznaky nápadné

Příznaky méně nápadné nebo nenápadné

Příznaky pozitivní a negativní, tedy příznaky plus a minus

Příměs afektivní symptomatologie

Jak z různých příznaků poznat schizofrenii

Léčení schizofrenie

Kazuistika 2

Kazuistika 3

AFEKTIVNÍ PORUCHY, DEPRESE (DEPRESE ENDOGENNÍ, VELKÁ DEPRESE), MÁNIE

Léčba afektivních poruch

Kazuistika 4

Kazuistika 5

DEPRESE JINÉHO TYPU

Léčení neendogenních depresí

Kazuistika 6

DEMENCE

Léčba demencí

Příklady paměťových cvičení pro dementní pacienty

NEUROTICKÉ, STRESOVÉ A SOMATOFORMNÍ PORUCHY

Léčení neurotických, stresových a somatoformních poruch

Kazuistika 7

PATOLOGICKÉ ZÁVISLOSTI

Alkohol

Naše zkušenosti s postojem pacientů k alkoholu

Metodika

Dotazník

Výsledky

Diskuse

Drogy

Patologické hráčství (gambling)

Závislost na nikotinu (tabakismus), závislost na kofeinu (kofeinismus)

Polymorfní závislost, zkřížená závislost

Léčení patologických závislostí

Kazuistika 8

Kazuistika 9

Kazuistika 10

REHABILITACE

Fyzikální terapie

Léčebná tělesná výchova a sport

Pracovní terapie

Uměleckovýchovná terapie

Terapie zábavná a rekreační

PSYCHOTERAPIE

ZÁVĚR

PODĚKOVÁNÍ

GRAFY A OBRÁZKY

LITERATURA

Chcete se na něco zeptat?