Psychologie Atkinsonové a Hilgarda (přepracované vydání)

Autor: S. Nolen-Hoeksema, B.L. Fredrickson, G.R. Loftus, W.A. Wagenaar

 • Kód produktu: 17643
 • Nakladatelství: Portál
 • Počet stran: 888
 • Vazba: váz., 21,5 x 30 cm
 • ISBN: 78-80-262-0083-3
 • Datum vydání: duben 2012
 • Běžná cena s DPH: 2 765 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 15%
 • Ušetříte: -415 Kč
 • Vaše cena s DPH: 2 350 Kč
ks
  V prodeji

Přepracované vydání

Jedna z nejužívanějších učebnic psychologie na světě podává ucelený přehled nejdůležitějších psychologických poznatků a nových výsledků výzkumů, přičemž kombinuje vědecký přístup se srozumitelným jazykem. Autoři zdůrazňují propojenost psychologického a biologického bádání. V knize jsou pokryty hlavní oblasti psychologie:

• historie a metodologie oboru,

• neurobiologické základy lidského chování,

• kognitivní psychologie,

• emoce a motivace,

• psychologie osobnosti,

• psychický vývoj,

• sociální chování,

• psychopatologie,

• psychoterapie.

Text je doplněn množstvím schémat, fotografií a grafů. Vede čtenáře k utváření vlastních názorů a umožňuje důkladné opakování získaných poznatků. V Portálu rovněž vyšly Testy k Psychologii Atkinsonové a Hilgarda (2011) od Johna G. Carltona, obsahující testové otázky a úkoly k procvičení nesmírného množství dat této učebnice.

Kniha vychází v novém českém překladu. Ten měl za předlohu patnácté anglické vydání, které bylo důkladně přepracováno a aktualizováno.

Kniha je určena vysokoškolským studentům psychologie, učitelství, lékařství a různých sociálních oborů, psychologům, pedagogům, sociálním pracovníkům, zdravotníkům, středoškolákům připravujícím se na studium psychologie a dalším zájemcům o psychologii.

První vydání moderně pojaté učebnice psychologie připravil Ernest Hilgard, profesor psychologie na Stanfordově univerzitě (USA). Postupně se učebnice stala známou jako dílo editorů Atkinsonové a Hilgarda. Dnes je tato nesmírně úspěšná kniha průběžně aktualizována týmem, který se vydání od vydání mění.

Chcete se na něco zeptat?