Psychologie enviromentálních problémů

Autor: Deborah Du Nann Winter, Susan M. Koger

  • Kód produktu: 17494
  • Nakladatelství: Portál
  • Počet stran: 296
  • Vazba: brož., B5
  • ISBN: 978-80-7367-593-6
  • Datum vydání: prosinec 2009
  • Vaše cena s DPH: 458 Kč
ks
    Na dotaz

Kniha propojuje psychologické poznatky s tématy ochrany přírody a životního prostředí. Východiskem je skutečnost, že psychologie jako věda o lidském prožívání a chování může svými poznatky významně přispět k soudobým snahám o větší environmentální udržitelnost. Těžištěm textu je šest kapitol, v nichž autorky aplikují poznatky šesti základních psychologických směrů (psychoanalýzy, sociální psychologie, behaviorismu, kognitivní psychologie, fyziologické psychologie a holistických proudů v psychologii) na téma soudobých environmentálních problémů a rizik. Čtenářům-nepsychologům v úvodu každé kapitoly vysvětlují základní východiska a poznatky jednotlivých psychologických směrů. Uváděno je mnoho příkladů z environmentální praxe, z vlastních zkušeností autorek.

Deborah Du Nann Winter, Ph.D., je psycholožka; vyučuje na Whitman College, USA. Zajímá se o spojení psychologie s environmentálními otázkami a problematikou míru. Susan M. Koger, Ph.D., je psycholožka; vyučuje na univerzitě v Oregonu, USA.

Chcete se na něco zeptat?