Psychologie pocitů štěstí

Autor: Jaro Křivohlavý

 • Kód produktu: 89397
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 136
 • Vazba: brož., A5
 • ISBN: 978-80-247-4436-0
 • Datum vydání: květen 2013
 • Běžná cena s DPH: 219 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -22 Kč
 • Vaše cena s DPH: 197 Kč
ks
  V prodeji

V soudobé světové psychologii se objevuje stále více prací, které se zabývají kladnými emocemi. Původní publikace známého a uznávaného psychologa prof. Jaro Křivohlavého podává přehled výsledků empirických, experimentálních prací, zaměřených na problematiku kladných emocionálních zážitků. Charakterizují náš vlastní emocionální stav, který bychom mohli vyjádřit výrazem „je mi dobře“. Závěr knihy je věnován aplikaci zjištěných poznatků do běžného života, tj. přináší souhrn podnětů, vztahujících se k otázce „co dělat, aby nám bylo dobře“. Publikace je určena psychologům, psychiatrům, odborníkům z řad pomáhajících profesí a také studentům těchto oborů.Obsah knihy:


PŘEDMLUVA

Každý touží po štěstí

ÚVOD

Co je to štěstí

Kdy a kde se setkáváme s projevy, které je možno považovat za pocit štěstí

Rozměry štěstí

Pojmenování stavu, který považujeme za stav šťastného člověka

Psychologický pohled do světa zážitku štěstí

Štěstí – emoce a city

Do které oblasti psychologie patří jev zvaný štěstí?

Pojetí štěstí v užším a širším slova smyslu

I. HORIZONTÁLA POJETÍ ŠTĚSTÍ

Slovo úvodem

Co ovlivňuje náš pocit hédonického štěstí?

Tržiště obecných domněnek o tom, kdy je člověk šťasten

Upřesnění psychologického pojetí pocitů subjektivního blaha – well-being

Jak psychologové zjišťují, diagnostikují a měří emoce

Vliv vztahů mezi lidmi na výši jejich zážitku štěstí

Potřeba někomu patřit

Připoutání – attachment

Vliv mezilidských vztahů na pocity životní spokojenosti a štěstí

Přátelství a míra osobně prožívaného štěstí

Vliv přátel na naši spokojenost

Vztah mezi prací a pocity štěstí

Kdy nám práce dělá radost a jsme šťastni, že ji může dělat?

Postoje k práci

Co tvoří samo psychologické jádro pracovní aktivity?

Vztah mezi prací a mírou spokojenosti

Přechod do důchodu

Životní styl práce

Smysluplnost práce

Hledisko celoživotní smysluplnosti dané aktivity

Spolupracovníci, nadřízení a podřízení

Volnočasové aktivity

Vliv dovolené na míru naší životní spokojenosti a štěstí

Vliv věku na pocit životní spokojenosti a štěstí

Vliv stresujících faktorů na míru štěstí a životní spokojenosti stárnoucí populace

Vztah subjektivně vnímaného zdravotního stavu k pocitům štěstí seniorů

Vliv intimního života na pocity štěstí seniorů

Nástin hlavních zjištění o vztahu mezi stárnutím a pocity štěstí a spokojeností

Vztah víry a religiozity k míře spokojenosti stárnoucích lidí

Osobnost a pocity štěstí

Spokojenost, radost a štěstí extrovertů, introvertů a neurotiků

Velká pětka

Vliv myšlení na míru naší spokojenosti se životem

Jak naše cíle ovlivňují, jak nám je

Výše vzdělání

Kompetence

Peníze, pocit štěstí a životní spokojenost

Složitost vztahu peněz a štěstí

Kontext situace, v níž se tento vztah odehrává

Peníze nade vše!?

Vliv životních událostí na spokojenost a štěstí

Které zážitky nás nejspíše uvedou do pozitivního stavu

Záměrné navozování pozitivních zážitků

Problematika spokojenosti a štěstí ve spirituální oblasti

Religiozita a spokojenost (štěstí)

Studie vztahu víry a spokojenosti

Zvládání těžkých životních situací

Zážitky spokojenosti a štěstí v mezinárodním srovnávání

Rozdíly v míře spokojenosti a štěstí mezi různými státy

II. VERTIKÁLA POJETÍ ŠTĚSTÍ

Slovo úvodem

Autentické štěstí – M. E. P. Seligman

Co hédonicky šťastnému člověku chybí

Důvody nespokojenosti s hédonickým pojetím štěstí

Vícerozměrné pojetí štěstí

Smysluplnost života

Angažovanost

Totální blaho, flourish – dozrát

Kde a jak se zrodilo širší pojetí štěstí v psychologii?

PERMA

Úspěšné činy

Metoda SST

Využití Seligmanova pojetí flourish v pedagogické praxi

Rozhodný krok do praxe: metoda GAT

Využití metody GAT v praxi

Totální zaujetí – flow, Mihaly Csikszentmihalyi

Optimální zkušenost

Experience Sampling Method – metoda sbírání zkušeností

Nejjednodušší aktivity se zážitkem flow

Zážitky flow při práci

Radost ze hry

Dynamika jevu flow

Zvládání unuděnosti

Štěstí jako zážitek dobře, účelně a smysluplně prožitého života

Kde si otázky o smysluplnosti lidé museli řešit a vyřešit?

Specificita zážitku smysluplnosti

Účelnost našich aktivit

Zaměření k cíli vede k aktivitě

Kultura jako zdroj cílů

Stadia na cestě k dospělému pojetí smysluplnosti života

Projekty, snahy a životní témata

Výchova k hledání a výběru životních cílů

III. POHLED DO FILOZOFICKÉHO POJETÍ ŠTĚSTÍ

Historický pohled na filozofii štěstí

Eudaimonia

Eudaimonia v psychologických konceptech

Ctnosti a zážitky štěstí

Proč je pozornost věnována ctnostem, když tématem je štěstí?

Oč jde, pokud se hovoří o ctnostech?

Pojetí štěstí v různém kulturním kontextu

Křesťanské pojetí štěstí

Pojetí štěstí v osvícenství

Současné filozofické teorie štěstí

Deset důležitých filozofických poznatků o štěstí

Vyvrcholení filozofického pojetí štěstí

Cesta vede jinudy

K čemu nás vede výše uvedené zamyšlení?

ZÁVĚR

Chcete se na něco zeptat?