Psychologie přesvědčování

Autor: Stanislav Gálik

 • Kód produktu: 89298
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 106
 • Vazba: brož., 17x24 cm
 • ISBN: 978-80-247-4247-2
 • Datum vydání: listopad 2012
 • Běžná cena s DPH: 199 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -20 Kč
 • Vaše cena s DPH: 179 Kč
ks
  Na dotaz

Kniha přináší nejnovější poznatky z oblasti psychologie přesvědčování, ovlivňování a manipulace. Profesionálům i studentům oborů psychologie, marketingu a managementu poskytuje přehled o aktuálních trendech, o nových komunikačních prostředcích a metodách. Autor je předním odborníkem na přesvědčovací techniky, manipulaci a nákupní chování. Poutavým způsobem popisuje vědecké pozadí nejzajímavějších fenoménů oboru včetně etických otázek. Tato publikace patří do rukou všem lidem se zájmem o psychologii, reklamu, propagaci, média a obchod, které neuspokojují pouhé teoretické úvahy, ale kteří chtějí vědět, jak přesvědčování skutečně funguje; najdou zde konkrétní příklady a přímé odkazy na praktické aplikace.OBSAH:ÚVOD

1. PERSVAZE

1.1 Co to je a co to není

1.2 Persvaze z historické perspektivy

1.3 Persvaze a etika

2. POSTOJ A POSTOJOVÁ ZMĚNA

2.1 Postoj

2.1.1 Definice

2.1.2 Vnitřní struktura

2.1.3 Implicitní versus explicitní postoje

2.1.4 Původ postojů – tripartitní model

2.1.5 Funkcionální přístup

3. POSTOJOVÁ ZMĚNA

3.1 Elaboration likelihood model

3.2 Konzistence mezi postojem a chováním

3.2.1 Teorie odůvodněného konání

3.2.2 Teorie plánovaného chování

3.2.3 Inokulační teorie

3.2.4 Teorie sociálního usuzování

3.2.5 Postoje a sociální identita

4. ZDROJ, ZPRÁVA A ADRESÁT: KLÍČOVÉ PRVKY PERSVAZE

4.1 Faktory zdroje

4.1.1 Autorita

4.1.2 Kredibilita

4.1.3 Sociální atraktivita

4.1.4 Empatie

4.2 Faktory adresáta

4.3 Faktory zprávy

4.3.1 Strach

5. UNIVERZÁLNÍ PRINCIPY PERSVAZE PODLE CIALDINIHO

5.1 Reciprocita

5.2 Závazek a důslednost

5.2.1 Teorie kognitivní disonance

5.3 Sociální schválení

5.4 Oblíbenost

5.5 Autorita

5.6 Vzácnost

6. ROZHODOVÁNÍ

6.1 Mentální zkratky

6.2 Princip kontrastu

6.3 Framing – rámcování

6.4 Emoce versus kognice

7. PERSVAZE V 21. STOLETÍ

7.1 Trendy jednadvacátého století

8. ÚČINNÁ PERSVAZE NA INTERPERSONÁLNÍ ÚROVNI

ZÁVĚR

LITERATURA

REJSTŘÍK

BAREVNÁ PŘÍLOHA

Chcete se na něco zeptat?