Psychologie sériových vrahů

Autor: Andrej Drbohlav

 • Kód produktu: 89306
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 472
 • Vazba: brož., 17x24 cm
 • ISBN: 978-80-247-4371-4
 • Datum vydání: leden 2013
 • Běžná cena s DPH: 599 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 12%
 • Ušetříte: -72 Kč
 • Vaše cena s DPH: 527 Kč
ks
  V prodeji

Kniha představuje základy psychologie a behaviorální patologie sériových vrahů. Jako ukázku různých podob tohoto patologického fenoménu uvádí stručné příběhy těch nejbrutálnějších sériových vrahů dnešní doby, a to od jejich dětství až do aktuálního stadia vyšetřování jejich násilných činů.Publikace je určena jak široké veřejnosti se zájmem o stinné stránky lidské psychiky, tak studentům a odborníkům z oboru psychologie, etopedie, sociologie, behaviorální či sociální patologie, psychiatrie nebo kriminalistiky. Představuje více než 200 příběhů jedinců s vysoce patologickým profilem osobnosti a chování a ukazuje tak přehled příčin vzniku a projevů zla, násilí a bolesti. Kniha obsahuje velké množství fotografií, dopisů, psychologických rozborů a obrazů vytvořených přímo pachateli. Poukazuje na systémová selhání, chybné úsudky psychiatrů, psychologů, soudců a pedagogů. Měla by sloužit jako prevence a výzva k ostražitosti. Upozorňuje na nebezpečí, která na nás mohou číhat na jakémkoli místě.OBSAH:Předmluva

Úvodní poznámka autora

I. část - Psychologie sériových vrahů

1. Základní definice mnohonásobných vražd

2. Mýty o fenoménu sériového vraha

3. Vybrané aspekty analýzy trestného činu a investigativní psychologie

Profiling sériových vrahů

Škola analýzy trestného činu FBI (americký model)

Škola investigativní psychologie (britský model)

Organizovanost versus neorganizovanost

4. Vybrané psychologické aspekty

Sedm fází vraždy dle motivu a modu operandi

První fáze: aura (The Aura Phase)

Druhá fáze: vyhledávací, navíjecí (The Trolling Phase)

Třetí fáze: opanování (The Wooing Phase)

Čtvrtá fáze: ukořistění (The Capture Phase)

Pátá fáze: vražedný akt (The Murder)

Šestá fáze: trofeismus (The Totem Phase)

Sedmá fáze: skleslost (The Depression Phase)

Pět stadií stavu psychiky sériového vraha

5. Psychologická typologie vrahů podle motivu

Empirická klasifikace

Typologie dle motivu

První typ - Vrah vizionář (Visionary)

Druhý typ - Vrah misionář (Missionary)

Třetí typ - Vrah hedonista (Hedonistic)

Čtvrtý typ - Vrah z postu síly (Power Seeker)

Pátý typ - Vrah z milosrdenství (Mercy Killer) (rovněž Anděl smrti)

Tři motivační vzorce

6. Vybrané poznámky k pachateli

7. Vybrané aspekty profilu sériového vraha

Socioekonomický statut rodiny sériového vraha

Intelektuální schopnosti

Sérioví vrazi a vzdělání

Vybrané rozdíly mezi vrahy s jednou obětí a sériovými vrahy

Vražedná mobilita - Akční rádius

Hranice prvního pohlavního styku u sexuálních sériových vrahů

Věk první vraždy

8. Sexuální sérioví vrazi

9. Sériové vražedkyně

10. Základní vymezení behaviorální patologie

Základní vymezení

11. Vybrané vztahové prediktory

Vztah k matce

Vztah k otci

Vztah k sourozencům a vrstevníkům

12. Sériový vrah jako oběť a agresor v dětství

Vrah jako oběť

Vrah jako agresor

Behaviorální typologie

Obranné mechanismy a salutogenní vlivy

13. Vybrané behaviorálně patologické jevy

Hostilita ke zvířatům.

Fascinace ohněm (firesetting)

Enuréza

Denní snění (daydreaming)

Kompulzivní masturbace

Další sledované indikátory a prediktory chování v dětství a dospívání

Setkání se smrtí a krví v dětském věku

Patologické inklinace

Thanatofilní inklinace

Inklinace ke zbraním

Inklinace k nacismu

Inklinace k rasismu

Inklinace k sektám a patologický výklad náboženství

14. Vybrané behaviorálně patologické poruchy

Poruchy chování dle diagnostického manuálu DSM

Poruchy chování dle diagnostického manuálu ICD.

Nesocializovaná porucha chování

Porucha opozičního vzdoru (ODD)

Intermitentní explozivní porucha

15. Vybrané psychopatologické aspekty

Psychopatický typ

Psychotický typ

Dissociální (antisociální) porucha osobnosti

Maligní narcismus

Hraniční porucha osobnosti

Agresivita a mozek

II. část - Encyklopedie sériových vrahů

Jmenný seznamPoznámka autora

Slovník pojmů

Literatura

Internetové zdroje

Chcete se na něco zeptat?