Psychoterapeutické systémy a jejich uplatnění v adiktologii

Autor: Kamil Kalina

 • Kód produktu: 89371
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 528
 • Vazba: váz., 20×25 cm
 • ISBN: 978-80-247-4361-5
 • Datum vydání: duben 2013
 • Běžná cena s DPH: 899 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 12%
 • Ušetříte: -108 Kč
 • Vaše cena s DPH: 791 Kč
ks
  Na dotaz

Adiktologie je mezioborová vědecká disciplína, která se zaměřuje na prevenci, léčbu a výzkum užívání návykových látek a jiných forem závislostního chování. Propojuje nejen poznatky z oboru medicíny, psychologie, sociologie a sociální práce, ale i ekonomiky, práva, kriminologie, pedagogiky, politologie, religionistiky či kulturní a sociální antropologie. Publikace učí rozumět psychoterapii a jednotlivým přístupům a uplatňovat je ve specifických aplikacích v adiktologii. Tím se podstatně liší od dalších psychoterapeutických titulů, které jsou na trhu dostupné. Oproti kolektivním monografiím využívá jednotícího autorského pohledu, podloženého dlouhodobými zkušenostmi. Doplňuje tak základní knižní fond v oboru pro potřeby studentů, absolventů i všech, kteří v něm třeba již dlouhá léta působí.Z obsahu
PŘEDMLUVA

ČÁST 1 O PSYCHOTERAPII OBECNĚ

1. SEZNÁMENÍ S PSYCHOTERAPIÍ A PSYCHOTERAPIEMI

1.1 Co je psychoterapie?

1.2 Rozprava nad definicemi

1.3 Jaké psychoterapie existují?

1.4 Uspořádání psychoterapií v této knížce

1.5 Formáty psychoterapie

2. ÚČINNÉ FAKTORY PSYCHOTERAPIE

2.1 Pojetí účinných faktorů psychoterapie

2.2 Průzkum úzdravných činitelů psychoterapie

2.3 Existenciální faktory

2.4 Silná a slabá místa psychoterapií

3. OD REALISTICKÉHO OČEKÁVÁNÍ K REÁLNÉMU CHOVÁNÍ

4. TERAPEUTICKÝ VZTAH

4.1 Vztah je nositelem změny

4.2 Přenosy a protipřenosy

4.3 Skutečný vztah

4.4 Pracovní společenství

5. ZMĚNA V PSYCHOTERAPII

5.1 Změna a individuální vývoj

5.2 Možnosti a meze změny

5.3 Změna a kontinuita

5.4 Kontinuita změny

6. OSOBNOST A ETIKA PSYCHOTERAPEUTA

6.1 Terapeut – bytost, nebo věc?

6.2 Pomoc proti vyhoření

6.3 Etika terapeutické práce

6.4 Etika terapeutů a práva klientů

7. PSYCHOTERAPIE A PORADENSTVÍ

7.1 Struktura oblasti poradenství

7.2 Struktura oblasti psychoterapie

7.3 Poradenství a psychoterapie v adiktologii

ČÁST 2 HLAVNÍ PSYCHOTERAPEUTICKÉ SMĚRY A ŠKOLY

8. PSYCHOTERAPIE ZAMĚŘENÉ NA RŮST A ZRÁNÍ OSOBNOSTI

8.1 Vývoj psychoterapií ve 20. století

8.2 Společné charakteristiky

8.3 Vztah k vědě, kultuře a společnosti

9. PSYCHOANALÝZA – ZÁKLADNÍ SMĚRY A KONCEPTY

9.1 Východiska

9.2 Sigmund Freud

9.3 Středoevropská škola

9.4 Londýnská (britská) škola

9.5 Psychoanalýza v USA

9.6 Lacanova psychoanalýza jazyka

9.7 Základní koncepty

10. PSYCHOANALÝZA – METODY A ÚČINNÉ FAKTORY

10.1 Základní terapeutické postupy

10.1.1 „Klasická“ psychoanalytická metoda a analytická situace

10.1.2 Psychoanalytická psychoterapie

10.2 Klinické a jiné aplikace

10.3 Účinné faktory

10.4 Silná a slabá místa

10.5 Význam pro adiktologii

11. SMĚRY JUNGA A ADLERA

11.1 Velcí zrádci psychoanalýzy

11.2 Analytická psychologie C. G. Junga

11.3 Individuální psychologie Alfreda Adlera

12. EXISTENCIÁLNÍ SMĚRY

12.1 Východiska

12.2 Osobnosti a směry

12.3 Základní terapeutické postupy

12.4 Klinické a jiné aplikace

12.5 Účinné faktory

12.6 Silná a slabá místa

12.7 Význam pro adiktologii

13. DYNAMICKÉ A PSYCHODYNAMICKÉ PSYCHOTERAPIE

13.1 Východiska

13.3 Klinické aplikace

13.4 Účinné faktory

13.5 Silná a slabá místa

13.6 Význam pro adiktologii

14. ROGERSOVSKÁ PSYCHOTERAPIE ZAMĚŘENÁ NA ČLOVĚKA

14.1 Východiska

14.2 Základní terapeutické postupy

14.3 Klinické a poradenské aplikace

14.4 Účinné faktory

14.5 Silná a slabá místa

14.6 Význam pro adiktologii

15. GESTALT TERAPIE

15.1 Východiska

15.2 Základní terapeutické postupy

15.3 Klinické a jiné aplikace

15.4 Účinné faktory

15.5 Silná a slabá místa

15.6 Význam pro adiktologii

16. INTERPERSONÁLNÍ PSYCHOTERAPIE, TRANSAKČNÍ ANALÝZA

16.1 Od intrapsychického k meziosobnímu

16.2 Transakční analýza

16.3 Základní terapeutické postupy

16.4 Klinické a poradenské aplikace

16.5 Účinné faktory transakční analýzy

16.6 Silná a slabá místa

16.7 Význam pro adiktologii

17. PSYCHOTERAPIE ZAMĚŘENÉ NA ZMĚNU CHOVÁNÍ

17.1 Společné předpoklady

17.2 Odlišnosti od nebehaviorálních psychoterapií

17.3 Komparativní výhody

18. BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE

18.1 Východiska

18.2 Základní terapeutické postupy

18.3 Klinické aplikace

18.4 Účinné faktory

18.5 Silná a slabá místa

18.6 Význam pro adiktologii

19. KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE

19.1 Východiska

19.2 Základní terapeutické postupy

19.3 Klinické a jiné aplikace

19.4 Účinné faktory

19.5 Silná a slabá místa

19.6 Význam pro adiktologii

20. INTEGRATIVNÍ PŘÍSTUPY

20.1 Téma integrace v psychoterapii

20.2 Integrace a integrita

20.3 Dogma a otevřenost

ČÁST 3 NEJDŮLEŽITĚJŠÍ APLIKACE PSYCHOTERAPIE V ADIKTOLOGII

21. PSYCHOANALYTICKÉ TEORIE ZÁVISLOSTNÍCH PORUCH

21.1 Klasické psychoanalytické teorie

21.2 Teorie z ego-psychologického období

21.3 Jiné teorie

21.4 Kritika a terapeutický význam psychoanalytických teorií závislostních poruch

22. PSYCHOANALYTICKÉ TEORIE ZÁVISLOSTNÍCH PORUCH – PŘÍSPĚVKY SOUČASNÝCH ČESKÝCH AUTORŮ

22.1 Václav Mikota: abstinenční léčba z hlediska psychologie Self

22.2 M. Hajný: křehké Já v rodinném kontextu

22.3 Petr Jeřábek: fenomenologický a psychodynamický model

23. ARCHETYPY, EXISTENCIÁLY A SPIRITUALITA V PROBLEMATICE ZÁVISLOSTÍ

23.1 Rozšiřování bio-psycho-sociálního modelu

23.2 Rituály a archetypy: závislost jako duchovní učitel?

23.3 Existenciální rozměr v léčbě

24. FOKÁLNÍ PSYCHODYNAMICKÁ PSYCHOTERAPIE U ZÁVISLÝCH

24.1 Pojem ohniska (fokusu)

24.2 Suportivně expresivní psychoterapie podle Luborského

24.3 Práce s ohnisky JKVT v krátkodobé psychoterapii

25. BEHAVIORÁLNÍ PŘÍSTUPY V LÉČBĚ ZÁVISLOSTÍ

25.1 Behaviorální teorie závislosti

25.2 Metody behaviorální terapie u závislostí

25.3 Averzivní léčba

25.4 Expozice podnětům (vystavování spouštěčům, technika vyhasínání)

25.5 Chemická senzibilizace

25.6 Psychologická senzibilizace

25.7 Pobídková (incentivní) terapie (contingency management)

25.8 Bodovací systémy

26. KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ PŘÍSTUPY V LÉČBĚ ZÁVISLOSTÍ

26.1 Kognitivně-behaviorální teorie závislosti

26.2 KBT v praxi léčby závislostí

26.3 Práce s cravingem (bažením)

26.4 Kognitivní restrukturace

27. KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ PRÁCE S RELAPSEM

27.1 Model relapsu

27.2 Prevence relapsu v praxi

27.3 Práce s kognitivně-behaviorálním modelem relapsu

28. INTEGROVANÉ PSYCHODYNAMICKO/KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ PŘÍSTUPY

28.1 Postmoderně-konzervativní integrace

28.2 Odkrývající psychoterapie ve službách prevence relapsu

28.3 Možnosti a meze integrovaného modelu

29. TERAPIE POSILUJÍCÍ MOTIVACI (MOTIVAČNÍ ROZHOVORY)

29.1 Východiska

29.2 Principy terapie posilující motivaci

29.3 Metoda motivačních rozhovorů

29.4 Použití metody motivačních rozhovorů

29.5 Krátké intervence

ČÁST 4 SKUPINOVÉ TERAPIE A JEJICH MÍSTO V ADIKTOLOGII

30. SKUPINOVÁ DYNAMIKA A SKUPINOVÁ PSYCHOTERAPIE

30.1 Definice a význam skupiny

30.2 Rozdělení skupin

30.3 Skupinová ideologie

30.4 Pozice a role ve skupině

30.5 Vůdcovství

30.6 Uspořádání, komunikace, výkonnost

30.7 Koheze a tenze

30.8 My a Oni

31. VÝVOJ A SMĚRY SKUPINOVÉ PSYCHOTERAPIE

31.1 Dav, skupina a Ego

31.2 Vývoj skupinové psychoterapie

31.3 Stíny skupinové psychoterapie – skupinová psychoterapie ve stínu?

31.4 Skupinově analytická psychoterapie (skupinová analýza)

31.5 Psychodynamické přístupy

31.6 Interpersonální přístupy

31.7 Rogersovský přístup

31.8 Morenovo psychodrama

31.9 Skupinové přístupy dalších nebehaviorálních směrů

31.10 Skupinová behaviorální a kognitivně-behaviorální terapie

32. LÉČEBNÉ PŮSOBENÍ SKUPINOVÉ PSYCHOTERAPIE

32.1 Psychoterapie, ale skupinová

32.2 Účinné faktory skupinových psychoterapií

33. MOŽNOSTI SKUPINOVÉ PRÁCE V ADIKTOLOGII

33.1 Charakteristiky skupinové psychoterapie s uživateli drog

33.2 Původní metody skupinové psychoterapie se závislými

33.3 Genderové skupiny

33.4 Jiné typy skupin ve strukturovaných programech

33.5 Motivační skupiny

33.6 Skupiny s blízkými

33.7 Skupiny pro kodependentní osoby

34. FOKÁLNÍ SKUPINOVÁ PSYCHOTERAPIE SE ZÁVISLÝMI

34.1 Skupinový fokus (ohnisko)

34.2 Příběh „subutexové“ skupiny

34.3 Rozbor klinické ilustrace z hlediska fokální psychoterapie

34.4 Rozbor klinické ilustrace z hlediska vývoje skupinové dynamiky

34.5 Závěr: co z toho vyplývá pro substituční programy a pro psychoterapii?

35. TERAPEUTICKÁ KOMUNITA – OBECNÉ PRINCIPY

35.1 Společenství a terapie, systém a metoda

35.2 Původ a vývoj terapeutických komunit

35.3 Principy a léčebná filozofie terapeutických komunit

35.4 Pravidla, normy a metapravidla

35.5 Strukturovaný program

35.6 Možnosti a meze modelu TK

36. TERAPEUTICKÉ KOMUNITY V ADIKTOLOGII

36.1 Pojetí metody a systému

36.2 Pojetí závislosti, klienta a léčebného procesu

36.3 Fáze léčby a proces změny

36.4 Léčebné prvky v adiktologické terapeutické komunitě

36.5 Terapeutická komunita jako učebnice léčby závislostí

PŘÍLOHA 1 PRŮZKUM ÚČINNÝCH FAKTORŮ PSYCHOTERAPIE

1. Téma, cíl a zadání průzkumu

2. Respondenti

3. Výstupy

PŘÍLOHA 2 ZMĚNY PO PSYCHOTERAPII

1. Obtíže a nové léčby

2. Klientčino obecné hodnocení absolvované psychoterapie

3. Rodina a jiní blízcí

4. Zaměstnání (studium), vnější svět

5. Každodenní zátěž a volný čas

6. Závěrečné položky

PŘÍLOHA 3 PREVENCE VYHOŘENÍ U POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍ

A. Prevence vyhoření v terapeutické komunitě

B. Každodenní prevence syndromu vyhoření

PŘÍLOHA 4 ETICKÝ KODEX ČESKÉ PSYCHOTERAPEUTICKÉ SPOLEČNOSTI

Preambule

1. Závaznost

2. Psychoterapeutické povolání

3. Profesionální kompetence a rozvoj

4. Mlčenlivost

5. Rámec psychoterapie

6. Objektivní a pravdivé informace

7. Profesionální vztahy s kolegy

8. Etické směrnice pro výcvik

9. Přínos pro zdravotnictví

10. Psychoterapeutický výzkum

11. Povinnosti odborné společnosti (ČPS)

PŘÍLOHA 5 ŠTRASBURSKÁ DEKLARACE O PSYCHOTERAPII Z ROKU 1990

PŘÍLOHA 6 AŽ PROMLUVÍ SCHIZOFRENIK

PŘÍLOHA 7 PRŮZKUM BODOVACÍCH SYSTÉMŮ NA SPECIALIZOVANÝCH ODDĚLENÍCH PRO LÉČBU ZÁVISLOSTÍ V LÉČEBNÁCH A NEMOCNICÍCH V ČR

Výstupy

Cíle bodovacího systému

Závěry

PŘÍLOHA 8 ETUDA O DVEŘÍCH – PRVKY STRUKTUROVANÉHO PORADENSTVÍ

1. Zadání

2. Malé terapeutické dovednosti

3. Charakteristiky a příklady

4. Časování

PŘÍLOHA 9 SUBSTITUČNÍ LÉČBA V ČR

PŘÍLOHA 10 SUR

PŘÍLOHA 11 KOMUNITA JAKO METODA

A. Základní prvky generické bezdrogové terapeutické komunity

B. Složky programu generické bezdrogové terapeutické komunity

LITERATURA

Chcete se na něco zeptat?