Powered by Smartsupp

Public management - V teorii a praxi

Autor: David Špaček

 • Kód produktu: 11201
 • Nakladatelství: C.H. Beck
 • Počet stran: 384
 • Vazba: brož., B5
 • ISBN: 978-80-7400-621-0
 • Datum vydání: listopad 2016
 • Běžná cena s DPH: 590 Kč
 • Zvýhodnění on-line: %
 • Ušetříte: 0 Kč
 • Vaše cena s DPH: 590 Kč
ks
  V prodeji

Manažerské činnosti se musí vždy přizpůsobit charakteristikám prostředí, ve kterém probíhají. Jsou ovlivňovány typem organizace (povahou její činnosti), její velikostí, organizační kulturou, strukturou financování, způsobem vlastnictví apod. Veřejná správa je souborem regulací, organizací, zaměstnanců, činností a procesů. Je prostředím, které vykazuje v porovnání se soukromým sektorem řadu zvláštností.

Publikace přibližuje vybraná témata z oblasti managementu veřejné správy, mnohá z nich jsou v české odborné literatuře zpracována vůbec poprvé. Text je rozdělen do osmi základních kapitol: Public management a specifika veřejné správy, Správní reformy, jejich trendy a problémy, Odpovědnost veřejné správy a její složitost, problematika otevřenosti a průhlednosti, Nové trendy v organizacích veřejné správy a mechanismech poskytování veřejných služeb, Strategické řízení a jeho úskalí ve veřejné správě, Kvalita veřejných služeb a její řízení, Řízení lidských zdrojů, „performance management“ a hodnocení úředníků, Role a problémy elektronizace veřejné správy.

Text je doplněn řadou tabulek a obrázků.Z obsahu:

Část I. Úvod do teorie public managementu, školy a reformy veřejné správy

1. Public management a specifika veřejné správy

1.1 Public management – různorodost pohledů

1.2 Veřejná správa a její specifika oproti soukromým institucím

1.3 Role manažera, specifika veřejné správy a požadavky na vzdělání

2. Správní reformy, jejich trendy a problémy

2.1 Školy veřejné správy a jejich střetávání ve správních reformách

2.2 Specifika správních reforem v postkomunistických/tranzitivních zemích a teorie neoweberiánského státu

2.3 Problémy a paradoxy správních reforem

Část II. Vybraná témata z public managementu

3. Odpovědnost veřejné správy a její složitost, problematika otevřenosti a průhlednosti

3.1 Složitost odpovědnosti a hodnocení ve veřejné správě

3.2 Otevřenost a průhlednost veřejné správy a právo na informace a participaci

3.3 Situace v ČR

4. Nové trendy v organizování veřejné správy a mechanismech poskytování veřejných služeb, problematika intergovernmentalismu a komunikace a koordinace ve veřejné správě

4.1 Z teorie organizace a managementu

4.2 Organizační principy a teorie organizování veřejné správy

4.3 Nové formy organizování v praxi správních reforem – vybrané trendy

4.4 Problémy organizace a decentralizace veřejné správy – příklady reformy územní správy v ČR

5. Strategické řízení a jeho úskalí ve veřejné správě

5.1 Role, procesy a nástroje strategického řízení

5.2 Specifika a problémy strategického řízení ve veřejné správě

5.3 Strategické řízení v české veřejné správě

6. Kvalita veřejných služeb a její řízení – nástroje, jejich potenciál a omezení

6.1 Pojetí kvality v soukromém sektoru, kvalita e-služeb

6.2 Řízení kvality ve veřejné správě

6.3 Řízení kvality v české veřejné správě

7. Řízení lidských zdrojů a „performance management“ a hodnocení úředníků

7.1 Cíle a koncepce personální práce a požadavky na systémovost řízení lidských zdrojů

7.2 Status úředníka, modely úřednického postavení a jejich dopad na řízení lidských zdrojů ve veřejné správě

7.3 Teorie hodnost a motivace pracovníků veřejné správy

7.4 Hodnocení pracovníků, měření a řízení výkonu a jeho problémy

7.5 Situace v ČR

8. Role a problémy elektronizace veřejné správy

8.1 Širokost „e-gov“ a specifika e-služeb

8.2 Cíle vs. bariéry „e-gov“

8.3 Problémy v přístupu ústřední vlády k zavádění e-governmentu v ČRKniha je určena jak studentům vysokých škol ekonomického zaměření, tak pracovníkům na všech stupních řízení veřejné správy.

Chcete se na něco zeptat?