Public relations - dějiny, teorie, praxe

Autor: Ladislav Kopecky

 • Kód produktu: 89405
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 240
 • Vazba: brož., 17x24 cm
 • ISBN: 978-80-247-4229-8
 • Datum vydání: květen 2013
 • Běžná cena s DPH: 379 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -38 Kč
 • Vaše cena s DPH: 341 Kč
ks
  V prodeji

Aniž si to uvědomujeme, s public relations, s jejich účinky a vlivy se potkáváme téměř na každém kroku. Ovlivňují naše názory a postoje, náš životní styl, prostupují naší každodenností a velmi často formují prostředí, které nás obklopuje. Nabízíme vám proto komplexní a u nás dosud v takovém rozsahu nezpracované odborné pojednání o jedné z významných součástí marketingu a marketingových komunikací. Ladislav Kopecký zprostředkovává své osobní zkušenosti z působení v různých marketingově komunikačních řídicích funkcích doma i v zahraničí a přináší jedinečný a poutavý studijní materiál pro studenty vysokých škol ekonomického, finančně správního a sociálního zaměření, pro manažery marketingu a marketingových komunikací, korporací, pro pracovníky v oblasti vnějších vztahů a PR, státních institucí, kulturních a sportovních zařízení i neziskových organizací.OBSAH:ÚVOD

Moje public relations setkání

1. Co jsou a nejsou public relations?

Co jsou public relations?

Věda nebo umění?

Místní specifika

Univerzální přístup

Společenská prospěšnost

Kritika PR

Klíčová slova k defi nování PR

Hlavní činnosti PR

Co nejsou public relations?

PR v souvislostech

2. Stručné dějiny public relations

Antická rétorika

Apoštolové křesťanství a propaganda

Image panovníků

USA - kolébka PR

Osidlování západu a "loupežní baroni"

Progresivní publicisté

Walter Lippmann a public opinion

Psychologie davu

Ivy Lee, "doktor publicity"

Edward Bernays a vědecké poznatky v praxi

PR man Ford a ti další v Evropě

Válečná propagandistická kampaň

Velký krach 1929

New Deal a funkce PR na cestě z krize

PR odpověď velkého byznysu

Druhá světová válka

TV - řeč obrazů

Druhá polovina 20. století

Kampaň na Evropskou unii

Brand Evropa

Trendy nového tisíciletí v public relations

Nová média

Důraz na efektivnost

Transparentnost a etika

Nárůst činnosti PR

Požadavek na diverzifikaci

Outsourcing

Non stop cyklus 24/7

Feminizace oboru

Potřeba celoživotního vzdělávání

Historie a čtyři klasické modely PR

Dokonalé PR?

Historie a budoucnost

3. Teorie, etika a profesionalita public relations

Různé přístupy k teorii PR

Systémová teorie

Rétorická teorie

Vztahová teorie

Kritická teorie

Teorie politicko-ekonomická

Etika

Profesionalita a asociace

4. Organizace a odměňování v public relations

Organizace

Spolupráce s ostatními útvary

Využívání externích firem - outsourcing

Odměňování

Počátek zlaté koroze

Variabilní komise (komise stanovená podle objemu)

Alternativa

Malé rozpočty, hodně práce

Vpád technologie a míra zisku

A la carte

Výkon a výsledky

Kompenzace při výběrových řízeních

Co je rozumné a co férové?

Index udržitelného blahobytu

Specifika odměňování PR činnosti

Dobrá zpráva na závěr

5. Průzkum, měření a vyhodnocování činnosti

Průzkum

Průzkumové metody

Měření a vyhodnocení

Předpoklady úspěšného hodnocení

Stanovení záměrů a cílů

Hodnoticí struktury a procesy

Systém hodnocení médií

Budoucnost hodnocení?

6. Plánování a realizace PR procesu

Plánování - strategie

Vision a mission

Kontext marketingu, marketingových komunikací a PR

PR jako součást marketingového mixu

Strategické plánování - jaký je náš cíl a jak se k němu dostaneme

Základní elementy PR plánu

Plánování - taktika - nejčastější nástroje

Tisk, news release, news letter

Rozhlas, televize

Weblog a webcasting

Projevy, psaní projevů

Prezentační dovednosti

Interview

Tiskové konference, konference a shromáždění

Události a pseudoudálosti (special events)

Realizace komunikace

Přijetí zprávy - vyvolání akce

7. Právní aspekty PR

Pomluva, urážka, nactiutrhání

Veřejná a soukromá osoba

Předcházet a vyhýbat se sporům

Narušení soukromí

Zaměstnanec, firma a sociální sítě

Pracovní doba, internet a zaměstnanci

Copyright

Rukověť copyright

Značky a logotyp

Sponzorské události

Regulátoři trhu

Spolupráce s právníky

8. Řešení krize a řízení konfliktu (conflict management)

Typické etapy krize

Jak komunikovat v průběhu krize

Obnova image

9. Aplikace public relations v různých oblastech

Korporace

Politika, vláda, státní správa

Neziskové organizace

Vzdělání

Zábava, sport a cestování

10. Nové technologie v PR

Internet a world wide web

"Nová" a tradiční

Sociální sítě

Blog, bloger, blogování

Blog a podpora značek

Digitální media relations

Kritické hlasy

Defenzivní branding

Digitální budoucnost PR

Nové technologie v PR

11. Veřejné mínění a veřejnost

Veřejné mínění - Co to je?

Utváření veřejného mínění - opinion leaders a masová

Přesvědčovací proces

Veřejné mínění - etika přesvědčování

Veřejnost

Veřejnosti a generace

Generační identita

Věkové vlny

Generace Y

Generace Z

Veřejnosti budoucnosti

PŘÍPADOVÁ STUDIE

Případová studie Expo '86 Vancouver (stručný přehled)

Případová studie Expo '86 Vancouver

Československá účast

Literatura

Chcete se na něco zeptat?