Public relations, fundraising a lobbing pro neziskové organizace

Autor: Marek Šedivý, Olga Medlíková

 • Kód produktu: 89285
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 144
 • Vazba: brož., 17x24 cm
 • ISBN: 978-80-247-4040-9
 • Datum vydání: říjen 2012
 • Běžná cena s DPH: 249 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 12%
 • Ušetříte: -30 Kč
 • Vaše cena s DPH: 219 Kč
ks
  V prodeji

Knížka se věnuje klíčové otázce neziskových organizací: Co je třeba udělat, aby se nezisková organizace stala atraktivní pro veřejnost a byla schopna zajistit dostatek zdrojů na prosazování a naplňování svého poslání? Zkušení odborníci a autoři knížky "Úspěšná nezisková organizace", která vyšla již ve dvou vydáních, vysvětlují, co všechno je třeba v neziskové organizaci interně a externě zvládnout pro dosažení tohoto cíle, objasňují, které procesy při správném fungování přinášejí dobré jméno, oblíbenost a v neposlední řadě také peníze na naplňování její činnosti. Dozvíte se, jak si nezisková organizace může vybudovat a rozvíjet základnu svých příznivců a podporovatelů, jak se stát významnou neziskovou organizací v místě svého působení i jak prosadit potřebné změny ve společnosti či v zákonodárství. Kniha se jako první na českém trhu zaměřuje na lobbing a obhajobu zájmů neziskových organizací v českém prostředí a přináší rady a návody, jak eticky lobbovat za dobrou v

ěc. Praktická a na trhu zcela ojedinělá příručka je určena pracovníkům začínajících i již existujících neziskových organizací, studentům a pedagogům vysokých škol, dárcům, sponzorům a úředníkům spolupracujícím s neziskovými organizacemi.OBSAH:O autorech 7

Procesy budování vztahů 9

Příběh paní Věry a neziskovky Mladí čápi 11

Koncept 15

1. Moc a vliv 21

2. Public relations 29

Stanovení komunikační strategie 31

Firemní (organizační) kultura 32

Webové stránky a sociální sítě 34

Tištěné materiály 35

Přímá komunikace s významnými subjekty 36

Pořádání akcí 37

Publicita a vztahy s médii 39

3. Fundraising 45

Veřejná správa 47

Individuální dárci 49

Firmy 51

Nadace a nadační fondy 55

Ostatní instituce (ambasády, Rotary kluby apod.) 55

Příjmy z vlastní činnosti 56

4. Lobbing a obhajoba zájmů (advocacy) 59

Historie lobbingu 60

Pojmy, dělení, druhy a nástroje lobbingu 62

Naše pojetí lobbingu a obhajoby zájmů (advocacy) 64

Lobbing versus korupce 67

Lobbing a etika 69

Osoba lobbisty, jeho kompetence a obsah práce 72

5. Vyjednávání a pracovněspolečenský kontakt lobbisty se zainteresovanými stranami 79

Profil druhé strany 83

Pracovně společenský kontakt lobbisty se zainteresovanými stranami 85

6. Kuchařka úspěšného lobbisty: Od suroviny k pokrmu aneb Legislativní proces v kostce 95

Zákonodárná iniciativa 96

Vládní návrhy zákonů 97

Úloha zpravodaje a trojí čtení na půdě Poslanecké sněmovny 99

Role Senátu v zákonodárném procesu 101

Interpelace na členy vlády 102

Petice a jiná podání občanů 102

Kde najít informace o průběhu jednání obou parlamentních komor 102

Prosazování legislativních změn z pohledu neziskové organizace 103

Zásady efektivní komunikace se zákonodárci 106

Média jako pomocník 111

Úsporně, ale účinně... 113

Recepty k lobbistickému kontaktu - dopis, e-mail 115

Recepty k lobbistickému kontaktu - telefonát 116

Recepty k lobbistickému kontaktu - osobní jednání 117

7. Zkušenosti zajímavých osobností 119

Kateřina Jurigová 120

Petr Machálek 122

Alice Salomonová 123

Jiří Suchánek 126

Lenka Kohoutová 129

David Petr 131

Doslov 133

Slovník 135

Doporučená literatura a zdroje 137

Chcete se na něco zeptat?