Public relations jako ovlivňování mínění - jak úspěšně ovlivňovat a nenechat se zmanipulovat (3. rozš. vyd.)

Autor: Jozef Frotek

 • Kód produktu: 89037
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 224
 • Vazba: brož., B5
 • ISBN: 978-80-247-3926-7
 • Datum vydání: leden 2012
 • Běžná cena s DPH: 298 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -30 Kč
 • Vaše cena s DPH: 268 Kč
ks
  V prodeji

Nové, rozšířené vydání ojedinělé příručky je určeno všem zájemcům o oblast komunikace, manipulace, ovlivňování mínění a public relations (PR), zejména studentům komunikace a PR, pracovníkům PR a marketingu, novinářům, politikům a dalším osobám, které musejí efektivně komunikovat s veřejností nebo zájmovými skupinami, a to zejména prostřednictvím masmédií. Publikace nemá svou šíří zpracování tématu a komplexním pohledem na problematiku na českém trhu konkurenci. Třetí vydání je doplněno o nové kapitoly - PR, reklama a marketing, PR a ideologie nebo PR a etika. Napříč celou knihou jsou pak doplněny nové příklady, prohloubena argumentace a rozšířen kontext. Kniha podává kritický pohled na některé tradiční mýty provázející praktické použití zavedených, zejména agenturních technik PR, uvádí hlavní nástroje a techniky sdělení informace v PR, funkce a role médií ve společnosti, zásady krizové komunikace v prostředí masmédií, radí, jak vést účinně rozhovor či prezentaci, de

finuje aktivní a reaktivní PR, uvádí aktuální trendy v PR, místo propagandy v demokratické společnosti či se zabývá tím, jakou roli hraje PR ve službách informační války.Z obsahu
O autorovi 9

Předmluva k 3. vydání 10

Úvod 13

Sjednocení základních pojmů pro potřeby publikace 15

1. Public relations - geneze 19

1.1 Válečná propaganda a velká válka 22

1.1.1 Jak inzerovat Ameriku 22

1.2 Osobnosti prvopočátků "vztahů s veřejností" 24

2. Public relations a moderní společnost 29

2.1 Public relations a veřejné mínění 29

2.2 Public relations, sociální kontrola a hegemonie elit 30

2.3 Public relations a ideologie 31

3. Public relations a formování veřejného mínění 35

3.1 Elity a veřejné mínění 39

3.2 Elity a moc 40

3.3 Aktivní veřejné mínění 44

3.4 Pasivní veřejné mínění 46

4. Public relations a etika 53

5. Public relations a autorita 57

5.1 Front Groups (krycí organizace) 60

5.2 Politický institut - Think tank 61

6. Public relations a propaganda 63

6.1 Propaganda v běhu času 64

6.2 Propaganda a demokracie 66

6.3 Cíle propagandy 68

6.4 Propaganda a její druhy 73

6.5 Model propagandy Hermana a Chomského 74

Obrazová příloha 77

7. Public relations ve službách informační války 81

7.1 Psychologická válka (PSYWAR), psychologické operace (PSYOPS) 81

Jaké jsou cíle PSYOPS? 82

Jak připravit účinné sdělení? 82

7.2 PSYOPS v běhu času 84

7.3 Psychologické operace na scéně 86

Obrazová příloha 89

8. PR, informační zdroje a komunikační kanály 93

8.1 Jak a kudy doručit 98

Tisková zpráva 99

Tisková konference 100

Press foyer, briefing 101

Press trip 101

Řízený rozhovor (interview) 102

Řízený informační únik 102

Lobbing 103

Astroturfing 103

Spin (nebo spin doctoring) 104

8.2 Role tiskového mluvčího, specialisty PR 104

9. Public relations jako usměrňování zpráv 107

Aktivní PR 116

Reaktivní PR 119

10. Public relations a krizová komunikace 121

Jak postupovat v kontaktu s novinářem 123

11. Public relations a PR agentury 127

11.1 Jak PR agentury definují public relations 130

11.2 Nejčastější typy agenturního PR 132

11.3 Odměna za práci PR agentury 133

11.4 Agenturní PR a etika 133

11.5 Ideální pracovník pro agentury PR 135

12. Public relations, reklama a marketing 137

12.1 Public relations a reklama 137

12.2 Public relations a marketing 138

12.3 PR a marketingová komunikace 140

13. PR a masová média - media relations 143

13.1 Funkce a role médií v současné společnosti 144

13.1.1 Model konkurence (liberální model) 146

13.1.2 Model dominance (kritický model) 147

13.1.3 Nové přístupy v teorii masmediální reprezentace reality 148

13.2 Základní vlivy na mediální a žurnalistické výstupy 151

Taktika a strategie informačních zdrojů 154

Ekonomické vlivy 154

Politické tlaky 156

13.3 Publikum a účinky působení masových médií 159

13.3.1 Účinky masových médií na jednotlivce 160

13.3.2 Historie zkoumání účinků masových médií 168

13.4 Masová média jako průmysl 170

Vlastnictví masmédií 170

Mediální, kulturní imperialismus 172

Film 173

Rozhlas 176

Televize 177

Internet 177

Reklama 178

14. Public relations a žurnalistika 183

14.1 Kdo je novinář, žurnalista? 184

Co chtějí novináři? 184

Jací jsou novináři? 185

14.2 Zpravodajství a publicistika 186

14.3 Počátky žurnalistiky 186

15. Public relations a komunikační proces 189

15.1 Vedení rozhovoru v prostředí masových médií 189

Rozhovor 189

15.2 Vystoupení v elektronických médiích - v televizi a v rozhlase 194

15.3 Efektivní prezentace 196

15.4 Auditorium a osobní projev řečníka 196

15.5 Audiovizuální prezentační technika 199

Projekční a záznamová technika 199

15.6 Osobnostní typy a jak s nimi jednat 200

15.7 Neverbální komunikace 203

15.8 Verbální komunikace 205

Závěr 209

Použitá literatura 210

Chcete se na něco zeptat?