Řádná účetní závěrka 2019 od A do Z • připravované změny v oblasti účetnictví některých vybraných účetních jednotek od 1. 1. 2020

Určen pro: ekonomické, účetní, kontrolní a majetkové pracovníky vybraných účetních jednotek (územních samosprávných celků, příspěvkových organizací, v.v.i., státních fondů a organizačních složek státu)

Program semináře:

 • ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů souvisejících s řádnou účetní závěrkou (např. povinnosti pro vedení účetnictví • průkazný účetní záznam • účetní metody včetně oceňování a odpisování majetku • inventarizace majetku a závazků • řádná účetní závěrka)
 • ustanovení vyhlášky č. 410/2009 Sb., se zaměřením na řádnou účetní závěrku 2019
 • České účetní standardy souvisejících s účetní závěrkou 2019
 • postup prací účetní uzávěrky • výklad souvisejících postupů účtování
 • časové a organizační fáze inventarizace majetku a závazků
 • vypořádání inventarizačních rozdílů
 • zjišťování výsledku hospodaření
 • konečný účet rozvažný
 • sestavení účetní závěrky
 • informace o úpravách v oblasti právních předpisů o účetnictví od 1. 1. 2020
 • vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro některé vybrané účetní jednotky
 • vyhláška č. 383/2009 Sb., technická vyhláška o účetních záznamech
 • vyhláška č. 270/2010 Sb.,o inventarizaci majetku a závazků, ve znění pozdějších předpisů
 • České účetní standardy účinné od 1. 1. 2020 • včetně postupů účtování
 • odpovědi na dotazy • diskuse

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 3. prosince 2019, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 15741
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 390 Kč Objednat