Řádné opravné prostředky ve správním řízení (podle správního řádu a stavebního zákona)

Autor: Pavel Mates, Martin Kopecký

 • Kód produktu: 65588
 • Nakladatelství: Nakladatelství Leges
 • Počet stran: 176
 • Vazba: brož., A5
 • ISBN: 978-80-7502-100-7
 • Datum vydání: prosinec 2015
 • Běžná cena s DPH: 320 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -32 Kč
 • Vaše cena s DPH: 288 Kč
ks
  V prodeji

Institut řádných opravných prostředků tvoří tradičně nezbytnou součást úpravy správního řízení i jiných postupů správních orgánů. Publikace přináší první komplexní zpracování této problematiky v odborné literatuře.


Autoři seznamují čtenáře s tím, co to jsou opravné prostředky a jak se člení, kdo je oprávněn je využít a za jakých podmínek, jaké jsou náležitosti řádných opravných prostředků a v jakých lhůtách je nutné je podat. Dále se zabývají účinky včas a řádně podaného opravného prostředku a zdůrazňují, jaké procesní i hmotněprávní důsledky má nerespektování právní úpravy pro účastníky řízení. V dalších kapitolách jsou podrobně vysvětleny způsoby vyřízení jednotlivých opravných prostředků včetně autoremedury. Náležitá pozornost je věnována též otázce nicotného rozhodnutí.


Samostatně jsou rozebrána specifika stavebního řízení, které představuje jednu z nejkomplikovanějších zvláštních úprav.


Jednotlivé závěry vycházejí z analýzy judikatury správních soudů, Ústavního soudu a Evropského soudu pro lidská práva.


Kniha je určena nejen odborné veřejnosti, tedy zaměstnancům orgánů veřejné správy všech stupňů a sféře akademické, ale i účastníkům postupů regulovaných správním řádem a jejich zástupcům.

Chcete se na něco zeptat?