Powered by Smartsupp

ON-LINE webinář Realizace konsolidačního balíčku v daňové a účetní praxi

Určeno pro: daňové poradce, ekonomy, účetní a další osoby kteří se ve firmách zabývají daňovou a účetní problematikou.

Cíl semináře: seminář reaguje na významné změny zákona o daních z příjmů a zákona o dani z přidané hodnoty účinné od 1.1.2024 a jejich promítnutí do praxe.

Program semináře:

 • Sazby DPH od 1.1.2024 – problematické oblasti zařazení • vyúčtování záloh přijatých v roce 2023 s DUZP v roce 2024 se změnou sazeb dle paragrafu 37a ZDPH
 • Omezení odpočtu DPH u automobilů kategorie M1 • převzetí vozidla v roce 2024 objednaného v roce 2023 – daňové důsledky
 • Dodání knih jako osvobozené plnění s nárokem na odpočet (výjimky z tohoto pravidla)
 • Vybrané problémy v DPH
 • Zaměstnanecké benefity po 1.1.2024 včetně příspěvku na stravování v různé podobě
 • Dlouhodobý investiční produkt dle paragrafu 15 ZDP z pohledu odpočtu od základu daně i příspěvku zaměstnavatele
 • Omezení odpisů u aut kategorie M1 (nad limitní částkou)
 • Problematika slev na dani u DPFO po změnách od 1.1.2024
 • Dohody o provedení práce aktuálně
 • Snížení hranice pro aplikaci zvláštní sazby daně u vysokopříjmových poplatníků (tzv. solidární zdanění)
 • Vybrané změny v účetních předpisech a jejich aplikace
 • DOTAZY na lektora můžete zasílat během přednášky přes tlačítko Q&A (otázky a odpovědi)
 • FAKTURY zasíláme e-mailem, v den konání webináře, na adresu uvedenou na přihlášce

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

Město a místo konání: Olomouc - ON-LINE webinář
 • Datum konání: 17. dubna 2024, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 26185
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 490 Kč Objednat