Regionální ekonomie - teorie a aplikace

Autor: Jan Čadil

  • Kód produktu: 10804
  • Nakladatelství: C.H. Beck
  • Počet stran: 164
  • Vazba: brož., B5
  • ISBN: 978-80-7400-191-8
  • Datum vydání: duben 2010
  • Vaše cena s DPH: 420 Kč
ks
    V prodeji
Regionální ekonomie je v současnosti dynamickým interdisciplinárním oborem, který zahrnuje jak prvky standardní ekonomie, tak i dalších disciplín, jako je geografie či sociologie. Důležitým znakem je zahrnutí prostoru do rozhodování domácností a firem, které standardní ekonomie opomíjí. Zjednodušeně můžeme říci, že kromě otázek „co?“, „jak?“ a „pro koho?“, které bývají uváděny jako základní otázky ekonomie, často přidáváme ještě otázku „kde?“, resp. „kam?“.
Publikace nabízí syntetický pohled na vybrané oblasti regionální ekonomie, jejichž teoretická, případně aplikační hodnota již byla prokázána a které jsou standardní součástí podobně zaměřených publikací v zahraničí. Text je rozdělen do následující kapitol: Region a regionální ekonomie, Teorie lokalizace, Formování regionální poptávky, prostorová struktura, Regionální produkce, regionální růst, Nástroje analýzy regionálního růstu a rozvoje, Regionální trh práce, Trh půdy, Teorie měst.
Text bohatě doplňují grafy a tabulky. Nechybí ani aktuální literatura k danému tématu a rejstřík.
Publikace je určena nejen studentům vysokých škol ekonomického zaměření, ale také pracovníkům veřejné správy, státní správy i samosprávy, na regionálních úrovních.

Chcete se na něco zeptat?