Reklamní právo

Autor: Rigel, Moravec, Ondrejová

  • Kód produktu: 11263
  • Nakladatelství: C.H. Beck
  • Počet stran: 200
  • Vazba: brož., B5
  • ISBN: 978-80-7400-686-9
  • Datum vydání: leden 2018
  • Běžná cena s DPH: 390 Kč
  • Sleva: 10%
  • Ušetříte: -39 Kč
  • Vaše cena s DPH: 351 Kč
ks
    Sleva
    V prodeji

Reklama na člověka působí denně z různých stran a uniknout jí znamená uniknout z civilizace. Tak, jako je pestrá paleta forem reklamy a nabízených produktů a služeb, je pestré i reklamní právo. Jde o směs norem veřejného i soukromého práva, která má své ústavněprávní základy spočívající především ve svobodě projevu a svobodě podnikání a která má také řadu východisek plynoucích z práva Evropské unie.
Veřejnoprávní regulace přináší mnoho pravidel pro to, jak má reklama vypadat a jak vypadat nesmí, a to nejen v závislosti na propagovaném výrobku či službě, ale též v samotném způsobu šíření reklamy. Zvláštní ochrana je poskytována spotřebitelům či osobám mladším 18 let. Soukromoprávní hlediska reklamního práva plynou z práva nekalé soutěže, ochrany osobnosti či oblasti autorskoprávní. Mimo právních norem je třeba zohlednit též normy etické.Předkládaná publikace přináší komplexní pohled na reklamní právo. Popis a výklad právní úpravy doplňuje rozsáhlý rozbor judikatury a mnoho příkladů z reklamní praxe.

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Stáhnout PDF prohlížeč.

Chcete se na něco zeptat?