Řešení obtížných komunikačních situací

Určeno pro: pracovníky ve službách, ale i pro mzdové účetní, personalisty, zkrátka pro všechny, kteří se v kontaktu s lidmi stávají občas účastníky konfliktů, jejichž komunikační partner odmítá návrhy řešení v různých situací, je nepříjemný, někdy i útočí a manipuluje. Na kurzu se naučíte techniky pro zvládání komunikačně obtížných situací s nadhledem, zachováním vybudovaných vztahů, bez emocí a osobního vyčerpání. Dovednosti získané na tomtu školení vám pomohou v zaměstnání i v každodenním životě. Pro omezený počet posluchačů - maximálně 12.

Program semináře:

 • jak přistupovat s nadhledem k obtížným komunikačním situacím
 • spouštěče konfliktů a jejich prevence
 • základní typy komunikačně obtížných způsobů jednání
 • nekonfliktní strategie jednání a techniky řešení konfliktů dle potřeb účastníků školení
 • agrese a pravidla jednání s agresorem
 • manipulace a kontramanipulativní techniky v komunikaci
 • jak zvládnout a osobně ustát nepříjemné komunikační situace
 • posluchači obdrží pracovní materiál vypracovaný lektorkou

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 21. října 2019, 9.00 - 16.00
 • Variabilní symbol: 15791
 • Stav: Připravujeme
Cena: 3 190 Kč Objednat