Powered by Smartsupp

Řešení obtížných komunikačních situací

Určeno pro: pro všechny, kteří se v kontaktu s lidmi stávají občas účastníky konfliktů nebo jsou nucení řešit komunikačně obtížné situace a chtějí se zdokonalit v technikách pro zvládání takových situací s nadhledem, bez emocí a osobního vyčerpání

Cíle:

 • zlepšit své komunikační dovednosti
 • zdokonalit se v technikách pro profesionální řešení obtížných komunikačních situací
 • naučit se zvládat nepříjemné chování a agresi komunikačního partnera bez emocí a osobního vyčerpání

Program semináře:

 • jak přistupovat s nadhledem k obtížným komunikačním situacím
 • spouštěče konfliktů a jejich prevence
 • základní typy komunikačně obtížných způsobů jednání
 • nekonfliktní strategie jednání a techniky řešení konfliktů dle potřeb účastníků školení
 • agrese a pravidla jednání s agresorem
 • manipulace a kontramanipulativní techniky v komunikaci
 • jak zvládnout a osobně ustát nepříjemné komunikační situace

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 10. září 2024, 9.00 - 16.00
 • Variabilní symbol: 21159
 • Stav: Připravujeme
Cena: 3 690 Kč Objednat