Rétorika a řečová kultura

Autor: Jiří Kraus

 • Kód produktu: 64012
 • Nakladatelství: Karolinum
 • Počet stran: 192
 • Vazba: brož., A5
 • ISBN: 978-80-246-1829-6
 • Datum vydání: únor 2012
 • Běžná cena s DPH: 200 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -20 Kč
 • Vaše cena s DPH: 180 Kč
ks
  V prodeji

Druhé vydání přehledného průvodce dějinami a současností rétoriky přináší užitečný přehled tematických okruhů, které se vztahují k stylistické stránce jednotlivých žánrů řečnických vystoupení. Autor se opírá o znalost jak tisíciletého vývoje oboru, tak moderních, na rétorice založených interpretativních metod. Prostřednictvím vybraných příkladů ze současného českého mediálního diskurzu kniha vhodně spojuje obě tendence rétoriky: teoretickou, úvahovou a praktickou, návodnou. Ocení laičtí i odborní zájemci o český jazyk, kulturu vyjadřování a literární teorii.OBSAH:I. Rétorika jako umění dobrého stylu a argumentace, která chce přesvědčit

Co je rétorika

Spory o rétoriku

Ars persuadendi - umění přesvědčovat

Rétorika a sémiotika

Rétorika a jazykověda

Rétorika a poetika

Neorétorika a teorie argumentace

Rétorika a estetika

Umění mluvit a umění psát

Rétorika a hermeneutikaII. Předmět rétoriky a jeho uspořádání

Řečnické žánry

Kánony (etapy) utváření řeči

1. Invence

Rétorické a rétorikou využívané definice

Přirovnání, odlišení, konfrontace

Části řečnického vystoupení

2. Dispozice

3. Elokuce

4. Memorování

5. Podání, přednes

6. "Šestý kánon" - beletristická rétorika a učení o dobrém vkusu

III. Kapitoly z praktické rétoriky

Příklady interpretace řečnických textů

Praktický průvodce cestou od námětu k řečnickému vystoupení

Čemu učí jazykovědná stylistika?

Funkční styly a jejich klasifikace

Stylové postupy a stylové útvary

Slohové útvary řečnické

Řečnické slohové útvary informativní a naučné

Řečnické útvary argumentativní a přesvědčovací

Řečnické útvary příležitostné

IV. Rétorické kontexty moderní jazykové komunikace

Jazyková a řečová kultura

Dějiny a současnost jazykového purismu očima rétoriky

Institucionální lingvistika

Zdvořilost a takt v jazyce a v řeči

V. Namísto závěru

O rétorice, řečnickém umění, o stylu a o porozumění řeči řekli a napsali

Literatura

Věcný rejstřík

Chcete se na něco zeptat?