Řízení obchodních bank

Autor: Vlasta Kašparovská a kol.

  • Kód produktu: 10460
  • Nakladatelství: C.H. Beck
  • Počet stran: 340
  • Vazba: brož.
  • ISBN: 80-7179-381-7
  • Datum vydání: září 2006
  • Vaše cena s DPH: 640 Kč
ks
    Na dotaz

Učebnice je koncipována od obecnějšího pojetí problematiky k výkladu konkrétních vybraných oblastí z bankovního řízení. Z hlediska obsahu je strukturována do tří logicky a obsahově provázaných částí. Začíná výkladem základních principů bankovního podnikání s akcentem na funkce a cíle obchodních bank a na promítnutí bankovní činnosti do účetního výkaznictví. Pokračuje výkladem bankovní regulace a jejich nástrojů jako stěžejních faktorů vnějšího prostředí, které zásadním způsobem ovlivňují řídící procesy a organizační strukturu banky. Třetí, obsahově ucelenou část tvoří výklad dílčích systémů bankovního řízení – řízení bankovních rizik, plánování a controlling, interní audit a bankovní marketing. Výběr tematických celků je ovlivněn zejména aktuálními požadavky a trendy v bankovním řízení.

Chcete se na něco zeptat?