Ročné zúčtovanie preddavkov na daň za rok 2019 • legislatívne zmeny v roku • v zmysle slovenskej legislatívy

Určeno pro: mzdové účetní, které účtují dle legislativy Slovenské republiky

Cíl: účastníci získajú informácie ako postupovať pri vykonaní ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmu zo závislej činnosti a s akými špecifikami sa môžu stretnúť. Ako vždy súčasťou tohto školenia bude aj problematika ročnej mzdovej uzávierky a legislatívne novinky platné od 1.1.2020.

Program semináře:

povinnosť vykonať zamestnancom ročné zúčtovanie preddavkov na daň

 • postup a pravidlá pri vysporiadaní daňovej povinnosti z príjmov zo závislej činnosti
 • podmienky podania žiadosti na vykonanie ročného zúčtovania
 • výpočet preplatku resp. nedoplatku na dani a jeho zúčtovanie so zamestnancom
 • odstúpenie nedoplatku na vymáhanie na príslušného správcu dane
 • sankcie za nevykonanie ročného zúčtovania

zmeny na daňových tlačivách

 • Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania
 • Potvrdenie o vyplatených príjmoch zo závislej činnosti
 • Doklad o vykonanom ročnom zúčtovaní
 • Potvrdenie o zaplatení dane
 • Mesačný daňový prehľad
 • Hlásenie o vyúčtovaní dane
 • Vyhlásenie na zdanenie príjmov

nezdaniteľné časti základu dane

 • daňové úľavy na daňovníka a na manželského partnera
 • daňová úľava na zaplatené príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (III. pilier)
 • daňová úľava vo výške úhrad súvisiacich s kúpeľnou starostlivosťou

opravy výpočtu dane

 • opravy chýb zavinené zamestnancom a zamestnávateľom
 • podávanie dodatočného daňového priznania po vykonaní ročného zúčtovania (za zomrelého, spätné priznanie dôchodku)
 • opravy pri neoprávnenom uplatňovaní príspevku na rekreáciu

daňový bonus na dieťa a uplatnenie nároku a zmeny pri predkladani potvrdenia o navsteve skoly a daňový bonus na zaplatené úroky

 • uplatnenie nároku
 • podmienky a preukazovanie nároku
 • výška daňového bonusu
 • osobitné prípady (prerušenie štúdia, striedavá starostlivosť, náhradná starostlivosť)

ročná uzávierka v mzdovej učtárni

 • výpočet nevyčerpanej dovolenky a rozsah jej preplatenia
 • výpočet denného základu pre DPN
 • nepeňažný príjem v súvislosti s používaním motorového vozidla zamestnávateľa
 • zápis na mzdový list a na evidenčný list dôchodkového poistenia
 • archivácia dokumentov
 • ročný výkaz o plnení povinného podielu

legislatívne zmeny k 1.1.2020

 • minimálna mzda a minimálne mzdové nároky
 • zmeny v oblasti zdravotného a sociálneho poistenia
 • zmeny zamestnancov vo verejnej a v štátnej službe
 • inštitút ročného zúčtovania sociálneho poistenia

diskuze a odpovědi na dotazy

!!! SEMINÁŘ UHRAĎTE PROSÍM AŽ PO 1.1.2020 !!!

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 7. února 2020, 9.00 - 15.00
 • Variabilní symbol: 15820
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 690 Kč Objednat