Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2022

Autor: Ing. Iva Rindová, Ing. Jana Rohlíková

  • Kód produktu: 2965
  • Nakladatelství: ANAG
  • Počet stran: 448
  • Vazba: brožovaná
  • ISBN: 978-80-7554-372-1
  • Vydání:27. aktualizované
  • Datum vydání: prosinec 2022
  • Vaše cena s DPH: 449 Kč
ks
    Právě vyšlo

Tato kniha svým podrobným výkladem přispívá k lepší orientaci při provádění ročního zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2022. Reaguje na všechny změny, k nimž v oblasti ročního zúčtování za dané období došlo, a zobecňuje i poznatky z praxe, které se v procesu zúčtování vyskytují.

Zpracování publikace

Základní osnova vychází z ustanovení zákona o daních z příjmů a navazujících ustanovení právních předpisů dotýkajících se přímo či nepřímo procesu zaměstnavatelem prováděného ročního zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění na děti.

Poraďte si s uplatněním daňových bonusů a slev na dani snadno

Podrobně je vysvětlen zejména způsob provedení ročního zúčtování a také uplatnění daňového zvýhodnění na jednotlivé děti, tj. na první, druhé, třetí a každé další dítě ve společně hospodařící domácnosti. Oproti ročnímu zúčtování za rok 2021 již výši přeplatků tolik neovlivní skutečnost, že není zastropována částka celoročních daňových bonusů, neboť bez zastropování byly i průběžně vyplácené měsíční daňové bonusy. Kniha uvádí další úpravy, které ovlivní roční zúčtování a praktické použití jednotlivých dalších odpočtů formou slev z vypočtené daně, jako je např. sleva za školkovné, anebo formou nezdanitelných částí snižujících základ daně.

Novinky v tomto vydání pro rok 2023

V letošním vydání publikace bude rozšířena kapitola týkající se uplatnění slevy na manžela (manželku). V případě odpočtu úroků z hypotečního úvěru nebo z úvěru ze stavebního spoření se plátci opět setkají se dvěma limitními hranicemi. S ohledem na komplikovanost tohoto odpočtu je mu v publikaci věnována samostatná část odpovědí na dotazy. Do ročního zúčtování za rok 2022 se u zaměstnanců, kterým bylo v prvním pololetí roku poskytnuto nízkoemisní vozidlo ke služebním i soukromým účelům, promítne platnost snížení částky příjmů z 1 % vstupní ceny vozidla na 0,5 %, a to již od počátku roku 2022. Zrušením solidárního zvýšení daně a zavedením druhé sazby daně může dojít k nedoplatkům, se kterými jsme se v ročním zúčtování za rok 2021 nesetkali, proto je tato situace předmětem jednoho z příkladů. V ročním zúčtování za rok 2022 se poprvé setkáme s novou slevou za zastavenou exekuci, kvůli které došlo i ke změně tiskopisu Žádost o roční zúčtování. Sleva je určena věřitelům nevymahatelných bagatelních pohledávek a soudě podle podmínek nároku na její odpočet bude jen málo zaměstnanců, kterým bude nárok na odpočet náležet. Právě proto je však nutno její podmínky podrobněji vysvětlit.

Související ustanovení daňového řádu a další praktické informace pro čtenáře

Publikace provází procesem ročního zúčtování nejen vůči daňovým poplatníkům, ale i vůči správci daně. Popisuje mimo jiné procesní postup podle daňového řádu při vyúčtování daně prováděném v roce 2023 za rok 2022. Proto jsou v ní vysvětlena i související ustanovení daňového řádu. Kniha obsahuje výčet situací, kdy lze roční zúčtování zaměstnanci provést, a kdy naopak ne (včetně povinností členů volebních komisí). Zabývá se i osvobozenými příjmy a uplatněním nezdanitelných částí základu daně. Součástí knihy jsou i příklady a ukázky vyplnění Žádosti o roční zúčtování. V praxi často dochází k předčasnému ukončení smluv o soukromém životním pojištění a s tím souvisejícími povinnostmi vrátit předchozí daňové úlevy. Ty jsou finančními úřady často prověřovány, proto jsou tyto případy v knize podrobně vysvětleny.

Zdanění daňových nerezidentů, např. občanů Ukrajiny

Vzhledem k situaci na Ukrajině a zaměstnávání jejích občanů na území České republiky je pozornost věnována nejen změnám, které přinesl zákon o opatřeních v oblasti daní v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ale i otázce rezidenství a správnému zdanění příjmů plynoucích daňovým nerezidentům.

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Stáhnout PDF prohlížeč.

Chcete se na něco zeptat?

Související publikace