Rozpočet a rozpočtový proces 2019

Autor: Martin Tocauer, Ivana Schneiderová

 • Kód produktu: 57011
 • Nakladatelství: ACHA OBEC ÚČTUJE
 • Počet stran: 260
 • Vazba: brož., B5
 • ISBN: 978-80-9054-208-2
 • Datum vydání: červen 2019
 • Běžná cena s DPH: 380 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 40%
 • Ušetříte: -152 Kč
 • Vaše cena s DPH: 228 Kč
ks
  V prodeji

 

Komu je kniha určena

Kniha je vhodná pro starosty, místostarosty, radní, ostatní členy zastupitelstva, členy finančních výborů a komisí i pro pracovníky zajišťující sestavení a práci s rozpočtem (rozpočtáři, ekonomové, účetní, vedoucí oddělení či odborů).

Popis

Kniha obsahuje příklady, návody a vzory k jednotlivým dokumentům rozpočtového procesu, kterými jsou rozpočet, rozpočtová opatření, střednědobý výhled rozpočtu, rozpočtové provizorium a závěrečný účet – kniha obsahuje komentáře k příslušným ustanovením zákona č. 250/2000 Sb. Poskytuje návod na práci s rozpočtem a ostatními dokumenty k rozpočtovému procesu, obsahuje doporučení k optimálnímu nastavení rozpočtového procesu, které šetří práci při rozpočtových změnách a významně snižuje riziko nedostatků a správních deliktů, při zachování srozumitelného a přehledného rozpočtu. Rovněž i návody na zajištění funkce rozpočtu jako nástroje řízení.

Obsah knihy:

1. Rozpočet

Kapitola obsahuje:

- Příklady a vzory k sestavení rozpočtu (zvlášť pro příjmy, výdaje a financování)

- Rozbor, jak při sestavování rozpočtu používat rozpočtovou skladbu + příklady

- Vysvětlení, jak lze v rozpočtu použít „org“ + příklady

- Vysvětlení závazných a „rámcových“ ukazatelů rozpočtu + příklady

- Příklady usnesení k rozpočtu

- Povinný obsah rozpočtu

- Vysvětlení rozdílů mezi pojmy rozpočet, rozpis rozpočtu, výkaz FIN 2-12 M

- Výklad k rozpisu rozpočtu – provedení, změny, doplněno o komentář a příklad, jakým způsobem rozpis upravovat

2. Rozpočtová opatření (změny rozpočtu)

Kapitola obsahuje:

- Příklad usnesení k převodu kompetence ze zastupitelstva na radu + komentář

- Příklad usnesení předběžného schválení rozpočtového opatření a vysvětlení + komentář

- Kdy je povinné provést změnu rozpočtu v příjmech

- Změny rozpočtu ve výdajích

- Výklad k § 16 zákona č. 250/2000 Sb.

3. Střednědobý výhled rozpočtu

Kapitola obsahuje:

- Návod, jak lze postupovat při sestavení SVR

- Právní úpravu SVR s komentářem

- Význam SVR, vazbu na rozpočet a důležitost SVR ve vztahu k finanční kontrole

4. Rozpočtové provizorium

Kapitola obsahuje:

- Příklad usnesení k rozpočtovému provizoriu + komentář

5. Závěrečný účet

Kapitola obsahuje:

- Obsah závěrečného účtu s komentářem, uzavření projednání závěrečného účtu

6. Zveřejňovací povinnosti

7. Rozpočet a středňedobý výhled příspěvkové organizace

8. Pravidla rozpočtové odpovědnosti

9. Novela zákona č. 250/2000 Sb. v návrhu od roku 2020

Chcete se na něco zeptat?