Roztroušená skleróza pro praxi

Autor: Martin Vališ, Zbyšek Pavelek

 • Kód produktu: 63106
 • Nakladatelství: MAXDORF
 • Počet stran: 192
 • Vazba: brož., 12,5x19 cm
 • ISBN: 978-80-7345-573-6
 • Datum vydání: září 2018
 • Běžná cena s DPH: 495 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -50 Kč
 • Vaše cena s DPH: 446 Kč
ks
  Na dotaz

Roztroušená skleróza je závažné onemocnění charakterizované zánětlivým postižením struktur CNS a neurodegenerativními změnami mozku. Prevalence RS stoupá a postihuje zejména osoby v mladším věku mezi 20. a 40. rokem života. Onemocnění je spojeno se sníženou kvalitou života a vysokým socioekonomickým dopadem. Intenzivní farmaceutický výzkum a vývoj přinesl v posledních patnácti letech zcela nové látky, z nichž mnohé se již dostaly do každodenní neurologické praxe, jiné zatím čekají, až jim lékaři začnou věřit. Pokrok v této oblasti zásadně změnil prognózu velké většiny pacientů u této dříve prakticky neléčitelné diagnózy.
Čtenářům, zejména z řad neurologů, se nyní konečně dostává do rukou kniha zaměřená skutečně pro potřeby široké neurologické komunity včetně ambulantních neurologů. Těžištěm knihy je podrobný a zasvěcený výklad léčebných postupů, ale také další aspekty, které neurolog denně se svými nemocnými řeší – gravidita či menopauza, očkování, rehabilitace, psychosociální aspekty či pacientské organizace.

 

OBSAH:

PŘEDMLUVA
1 ÚVOD (Martin Vališ)
2 ETIOPATOGENEZE (Zbyšek Pavelek, Martin Vališ)
2.1 Epidemiologie roztroušené sklerózy
2.2 Imunopatogeneze roztroušené sklerózy
2.3 Shrnutí
3 KLINICKÉ PROJEVY (Martin Vališ, Zbyšek Pavelek)
3.1 Symptomy roztroušené sklerózy
3.2 Méně časté projevy roztroušené sklerózy
3.3 Shrnutí
4 DIAGNOSTIKA A KLASIFIKACE (Martin Vališ, Zbyšek Pavelek)
4.1 Magnetická rezonance
4.2 Mozkomíšní mok
4.3 Evokované potenciály
4.4 Optická koherenční tomografie
4.5 Klasifikace roztroušené sklerózy
4.6 Klinicky a radiologicky izolovaný syndrom
4.7 Benigní a maligní roztroušená skleróza
4.8 Nová klasifikace s ohledem na aktivitu a progresi
4.9 Shrnutí
5 DIFERENCIÁLNÍ DIAGNOSTIKA (Zbyšek Pavelek, Martin Vališ)
6 FARMAKOTERAPIE (Martin Vališ, Zbyšek Pavelek)
6.1 Léčba ataky onemocnění
6.2 Léčba klinicky izolovaného syndromu a RR formy
6.3 Léčba progresivních forem onemocnění
6.4 Nežádoucí účinky imunomodulačních léků
6.5 Predikce vývoje roztroušené sklerózy
6.6 Shrnutí
7 SYMPTOMATICKÁ LÉČBA A DALŠÍ PODPŮRNÁ LÉČBA ROZTROUŠENÉ SKLERÓZY (Martin Vališ, Zbyšek Pavelek)
7.1 Léčba únavy
7.2 Léčba kognitivních poruch
7.3 Léčba bolesti
7.4 Léčba spasticity
7.5 Léčba sfinkterových dysfunkcí
7.6 Léčba sexuální dysfunkce
7.7 Léčba Poruch chůze
7.8 Ostatní farmakologická léčba
7.9 Další podpůrné terapie a doporučení pro pacienty s RS
7.10 Shrnutí
8 NEUROPSYCHIATRICKÉ SYMPTOMY (Jiří Masopust)
8.1 Poruchy emotivity, nálady a chování
8.2 Kognitivní poruchy
8.3 Shrnutí
9 GRAVIDITA A MENOPAUZA (Martin Vališ, Zbyšek Pavelek)
9.1 Gravidita
9.2 Menopauza
9.3 Shrnutí
10 OČKOVÁNÍ (Zbyšek Pavelek, Martin Vališ)
11 REHABILITACE (Martina Kővári, Klára Novotná)
11.1 Možnosti rehabilitace v péči o pacienty s roztroušenou sklerózou
11.2 Neurofyziologické metody a koncepty v ČR
11.3 Speciální rehabilitační programy u pacientů s roztroušenou sklerózou
11.4 Vybavení vhodnými pomůckami
11.5 Lázeňská terapie a vodoléčebné procedury
11.6 Shrnutí
12 PSYCHOSOCIÁLNÍ ASPEKTY ROZTROUŠENÉ SKLERÓZY (Zuzana Lenderová, Kristýna Hosáková)
12.1 Psychologické aspekty
12.2 Sociální aspekty
12.3 Shrnutí
13 ORGANIZACE PRO PACIENTY S ROZTROUŠENOU SKLERÓZOU (Blanka Klímová, Martin Vališ)
13.1 Centra pro léčbu roztroušené sklerózy
13.2 Rozsah činnosti centra pro léčbu roztroušené sklerózy
13.3 Péče o pacienty s roztroušenou sklerózou
13.4 Světový den RS
13.5 Shrnutí
14 ZAJÍMAVÉ PŘÍPADY Z LÉČEBNÉ PRAXE (Martin Vališ, Zbyšek Pavelek)
14.1 Interferon beta
14.2 Dimethylfumarát
14.3 Fingolimod
14.4 Glatiramer acetát
14.5 Natalizumab
14.6 Léčba smíšená
15 ZÁVĚR
LITERATURA
SLOVNÍČEK POJMŮ
PŘEHLED POUŽITÝCH ZKRATEK
SEZNAM OBRÁZKŮ
REJSTŘÍK

Chcete se na něco zeptat?