Rozvod manželství podle zákona o rodině i nového občanského zákoníku

Autor: Ondřej Šmíd, Renáta Šínová a kolektiv

 • Kód produktu: 65322
 • Nakladatelství: Nakladatelství Leges
 • Počet stran: 336
 • Vazba: brož., A5
 • ISBN: 978-80-87576-66-3
 • Datum vydání: prosinec 2013
 • Běžná cena s DPH: 490 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -49 Kč
 • Vaše cena s DPH: 441 Kč
ks
  V prodeji

Monografie se zabývá problematikou rozvodu manželství z hmotněprávního i procesního hlediska, analyzuje přitom stávající právní úpravu i regulaci v novém občanském zákoníku a zákoně o zvláštních řízeních soudních. Značnou pozornost autoři věnují rozvodu manželství s nezletilými dětmi a možnostem procesněprávní ochrany osobám ohroženým domácím násilím. Upozorňují též na roli mediace v rozvodovém řízení v souvislosti s přijetím zákona o mediaci.

Výklad je doplněn o rozbor problematiky ve slovenské právní úpravě. Vzhledem k velkému počtu česko-slovenských manželství i jiných národnostně smíšených manželství na našem území je věnována pozornost i této problematice, z pohledu evropské legislativy i mezinárodního práva soukromého.

Publikace zpracovává také instituty doposud českému právnímu řádu neznámé, jako je administrativní rozvod, a podává výklad o právní úpravě rozvodu manželství ve vybraných světových zemích.Obsah:


1. Rozvod manželství v České republice - str. 19


1.1 Historický exkurz - str. 19


1.2 Rozvod manželství v ZOR - str. 39


1.3 Rozvod manželství de lege ferenda - str. 56


1.4 Administrativní rozvody - str. 61


2. Rozvod manželství na Slovensku - str. 68


2.1 Zrušení manželství rozvodem - str. 70


2.2 Právní následky zrušení manželství rozvodem - str. 75


2.3 Rozvod manželství s nezletilými dětmi - str. 78


2.4 Rekodifikace soukromého práva na Slovensku a rozvod manželství - str. 91


3. Rozvod manželství a domácí násilí - str. 94


3.1 Historický vývoj právní úpravy - str. 99


3.2 Srovnání stávající a nové procesní úpravy - str. 109


4. Řízení o rozvod manželství v České republice - str. 158


4.1 Historický exkurz - str. 158


4.2 Povaha řízení o rozvod manželství - str. 162


4.3 Specifika řízení o rozvod manželství - str. 166


4.4 Řízení o rozvod manželství jako celke de lege lata - str. 180


4.5 Řízení o rozvod manželství jako celek de lege ferenda - str. 190


4.6 Řízení o rozvod manželství a mediace - str. 199


5. Řízení o rozvod manželství na Slovensku - str. 210


5.1 Předběžná opatření v řízení o rozvod manželství - str. 210


5.2 Řízení o rozvod manželství - str. 218


5.3 Řízení o rozvod manželství spojené s úpravou práv a povinností k nezletilým dětem pro dobu po rozvodu - str. 237


5.4 Řízení o rozvod manželství ve světle rekodifikace OSP - str. 244


6. Právní úprava rozvodu s mezinárodním prvkem v evropských nařízeních a mezinárodním právu soukromém - str. 246


6.1 Mezinárodní pravomoc a příslušnost v Nařízení Brusel II bis - str. 246


6.2 Zákon o mezinárodním právu soukromém a procesním - str. 256


6.3 Nový zákon o mezinárodním právu soukromém - str. 259


6.4 Nařízení Řím III - str. 264


7. Rozvod manželství ve vybraných zahraničních úpravách - str. 266


7.1 Dánsko - str. 266


7.2 Portugalsko - str. 269


7.3 Nizozemí - str. 273


7.4 Norsko - str. 276


7.5 Ruská federace - str. 280


7.6 USA, Kalifornie - str. 283


7.7 Polsko - str. 286


7.8 Rakousko - str. 290


7.9 Belgie - str. 292


7.10 Kanada - str. 296


7.11 Německo - str. 301


7.12 Francie - str. 305


7.13 Itálie - str. 308


7.14 Španělsko - str. 312

Chcete se na něco zeptat?