Rozvoj grafomotoriky a podpora psaní

Autor: Milena Lipnická

 • Kód produktu: 17846
 • Nakladatelství: Portál
 • Počet stran: 64
 • Vazba: brož., A4
 • ISBN: 978-80-262-0880-8
 • Datum vydání: březen 2015
 • Běžná cena s DPH: 155 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 15%
 • Ušetříte: -23 Kč
 • Vaše cena s DPH: 132 Kč
ks
  V prodeji

Preventivní program, který pomáhá předcházet vzniku dysgrafie

Součástí připravenosti dětí na vstup do školy je i dostatečná úroveň grafomotorických dovedností. V případě obtíží v této oblasti je vhodné začít s dětmi systematický nácvik. Publikace zpracovává program rozvoje grafomotoriky, včetně orientačního testu. Test má charakter depistáže, zjišťuje připravenost dětí na psaní a mohou ho využívat speciální pedagogové, učitelky mateřských i základních škol. Vlastní program se skládá z 23 bloků činností s hrami. Jednotlivé bloky mají vždy stejnou strukturu - obsahují pracovní list a soubor činností, které jsou důležité pro nácvik psaní: motivace, sluchové vnímání, zrakové vnímání, taktilně-kinestetické vnímání a prostorová orientace, řeč, intermodální zrakově--sluchově-pohybové spojení.

Kniha je určena pedagogům MŠ, 1. ročníku ZŠ a speciálním pedagogům.

Chcete se na něco zeptat?