Rozvoj inteligence u dětí od 3 do 6 let

Autor: Katharina Bäcker-Braun

 • Kód produktu: 89577
 • Nakladatelství: Grada Publishing
 • Počet stran: 200
 • Vazba: brož., 14x21 cm
 • ISBN: 978-80-247-4798-9
 • Datum vydání: březen 2014
 • Běžná cena s DPH: 149 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 10%
 • Ušetříte: -15 Kč
 • Vaše cena s DPH: 134 Kč
ks
  V prodejiCatherine Bäker-Brown popisuje vývojová stadia rozvoje inteligence dětí mateřské školy s ohledem na využití v praxi. Poskytuje fascinující pohled na nejnovější neurofyziologické poznatky a přináší celou řadu praktických rad, které napomohou individuálnímu a celostnímu vedení rozvoje dětí. Pozorujte tedy děti bedlivě a poznejte, o co se ve skutečnosti zajímají a v jakých oblastech bude smysluplné rozvíjet další podněty. Co jim ještě můžete zprostředkovat jako novou zkušenost? Rozšiřte spolu s námi svůj pohled na vývojové pokroky i na osobnost svých svěřenců.OBSAH:Zdravím vás

Řeč jako červené vlákno

Různé druhy inteligence otevírají dveře do světa

Se zápalem a nadšením v srdci – od začátku dál

Co děti potřebují k rozvíjení inteligence

Jaké rozlišujeme druhy inteligence?

KAPITOLA I. HRAJEME SI S JAZYKEM

Řeč jako nástroj

Jazykové dovednosti jako klíčová způsobilost

Co tvoří řečové dovednosti a řečový vývoj

Hry a činnosti pro rozvoj jazykové inteligence

Hry pro posílení svalů úst

Tvoření hlásek

Hry a nápady pro rozšiřování slovní zásoby

Rozpoznávání písmenek

KAPITOLA II. HRAJEME SI S HUDBOU

Kulturní rozdíly

Hudba podporuje rozvoj rozumových schopností

Rozvoj aktivního naslouchání

Hudba je pro všechny děti

Na začátku je rytmus

Hry a činnosti pro rozvoj hudební inteligence

Vyrábění hudebních nástrojů

Prociťujeme tóny a jejich proměny

Prociťujeme rytmus

Jaké barvy mají tóny?

Hudba a řeč

Písničky rozvíjejí i řeč

Příběhy v písničkách

Světová hudba mnoha kultur

Hudba – rozcestník v cizích zemích: příklad Afriky

Jak zníte?

KAPITOLA III. HRAJEME SI S MATEMATIKOU

Co činí svět srozumitelnějším

Matematika patří k dětskému životu od samého začátku

Matematika jako „kino v hlavě“

Hry a činnosti pro rozvoj matematicko-logické inteligence

Početní hry: slyšet – vidět – hýbat se

Vymýšlíme rýmy s čísly

Počítání všemi smysly

Matematické kategorie: větší a menší…

Matematické kategorie: více, méně, stejně ? o to tady běží…

Matematické kategorie: lehčí a těžší

Matematika v řadách a tvarech

Geometrické obrazce

Další matematické hříčky a nápady

KAPITOLA IV. HRAJEME SI S PROSTOREM

Kulturní rozdíly

Jak se prostorová inteligence rozvíjí

Učíme se řeč prostoru

Prostor a čas

Hry a činnosti pro rozvoj prostorové inteligence

Mé tělo – můj prostor

Kolik prostoru potřebuje prostor?

Jaké tvary má svět?

Hýbáme se v prostoru

Poznáváme prostor všemi smysly

Chápání prostoru podporuje celkový vývoj

KAPITOLA V. EXPERIMENTUJEME S POHYBEM

Pohyb – základní forma myšlení

Pohybem k sebedůvěře

Pohyb rozvíjí fantazii a řeč

Pohyb rozvíjí sociální vztahy

Motivace k pohybu – jsme venku

Motivace k pohybu – jsme uvnitř

Hry a činnosti pro rozvoj tělesně-pohybové inteligence

Pohybové příběhy

Pohybové příběhy o zvířátkách

Pantomima – smysluplná pohybová hra

Rýmování s pohybem

Pohybové hry na nejrůznější způsoby

KAPITOLA VI. POZNÁVÁME PŘÍRODU

Umožněme dětem utvářet si obraz světa

Setkávání s přírodou a rozvíjení pocitů v přírodě

Děti zkoumají a učí se

Hry a činnosti pro rozvoj přirozené inteligence

Přírodovědění živé přírody – v lese

Přírodovědění živé přírody – na zelené louce

Přírodovědění živé přírody – v kouzelném světě rostlin

V kouzelném světě rostlin… sázení, vyrůstání a sklízení

Objevujeme svět květin…

Přírodovědění živé přírody – proč jsou děti rozenými přírodovědci

V kouzelné říši zvířat

Přírodovědění neživé přírody – vnímáme, poznáváme a prožíváme čtyři elementy

Voda

Vzduch

Oheň

Země

Přírodovědění neživé přírody – kamínkové zážitky

Pískohrátky

Počasí

Světlo a stín

Hluk a zvuk

Nebe, prostor a sny

KAPITOLA VII. PROŽÍVÁME NEKONEČNO

Hry a činnosti pro rozvoj duchovní inteligence

Rituály

Roční koloběh svátků

Biblické příběhy

Dilematy k rozvoji hodnot

Filozofické hovory – kde bydlí Bůh?

Klidné okamžiky a hledání oáz

Poznáváme posvátná místa všemi smysly

Poznáváme „svaté“ předměty

Stvoření

KAPITOLA VIII. POZNÁVÁME ŘEČ SRDCE

1. nášlapný kámen: rozpoznáváme vlastní pocity

2. nášlapný kámen: učíme se ovládat své emoce

3. nášlapný kámen: učíme se zvládat konflikty

4. nášlapný kámen: konáme na podnět pocitů

5. nášlapný kámen: učíme se soucítit s druhými

6. nášlapný krok: poznáváme umění vztahů

Emoční inteligence jako pestrý úkol

Hry a činnosti pro rozvoj emoční inteligence

Na závěr: na čem opravdu záleží….

Seznam literatury

Chcete se na něco zeptat?