Powered by Smartsupp

Rozvrhování pracovní doby podle zákoníku práce • archivace dat v PAM • prezenčně i on-line

Určeno pro: mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří se v praxi zabývají danou problematikou

Cíl: pro správný výpočet mezd je podstatný harmonogram směn koncipovaný v souladu s právní úpravou. Posluchači budou seznámeni s vyrovnávacím obdobím, kterým mohou být jak násobky týdnů stanovené týdenní pracovní doby, tak měsíce. Dozví se, kdy začíná nepřetržitý odpočinek v týdnu, jaké minimální přestávky mezi směnami musí být dodrženy, kdy je lze zkrátit a za jakých podmínek. Dozví se, jaké jsou formy rozvrhování pracovní doby, jaké jsou pracovní režimy, kdy nejpozději je nutné zaměstnance seznámit s harmonogramem směn a jak se posuzuje práce přesčas u kratší pracovní doby. Druhá část přednášky je věnována archivaci dat personální a mzdové agendy.

Program semináře:

rozvrhování pracovní doby

 • stanovená týdenní pracovní doba
 • kratší pracovní doba
 • zkrácená týdenní pracovní doba
 • týden a jeho začátek
 • směna a délka směny
 • vyrovnávací období jako násobky týdnů nebo měsíců
 • harmonogram směn
 • přestávka na oddech a její délka
 • bezpečnostní přestávka
 • nepřetržitý odpočinek v týdnu
 • nepřetržitý odpočinek mezi směnami
 • rozvržení týdenní pracovní doby – rovnoměrné x nerovnoměrné
 • pružné rozvržení týdenní pracovní doby – pevná část, volná část
 • konto pracovní doby

archivace dat

 • právní úprava
 • základní pojmy - dokument, původce dokumentu, spisová služba, archiválie, archiv, registratura, archivní zpracování, označování dokumentů symboly A,S,V
 • evidence dokumentů, archivace dokumentů a vyřazování dokumentů • archivace analogová a digitální • digitální archivace vlastní a jiným subjektem a povinnosti vůči OSSZ
 • ochrana archiválií
 • archivační lhůty jednotlivých dokumentů mzdové a personální agendy • mzdový list, doklady o pracovněprávních náležitostech, doklady o vzniku , trvání a ukončení PPV, vnitřní předpisy, prémiové řády, docházka do zaměstnání, doklady o pracovním volnu bez náhrady příjmu, dovolenky, důtky, výtky, pozitivní hodnocení zaměstnance, pracovní výkazy, účetní záznamy, doklady o srážkách ze mzdy včetně změny v § 34 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád, doklady o zdravotním pojištění a sociálním zabezpečení, nemocenském pojištění, ELDP, atd., mzdové a účetní rekapitulace, výplatní lístky

diskuze a odpovědi na dotazy

Pokyny pro semináře

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře provádějte až na základě faktury - daňového dokladu, který obdržíte na semináři nebo zaslaného po konání semináře na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Variabilním symbolem bude číslo zaslané faktury. V případě potřeby si vyžádejte zálohovou fakturu. Platbu v hotovosti uveďte do Poznámky.

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.


Pokyny pro videosemináře

Objednávka

Po objednání videosemináře běžným způsobem přes webové stránky v sekci VIDEOSEMINÁŘE Vám zašleme odkaz s pokyny, kde se k videosemináři zaregistrujete a spustíte jej, zároveň Vám také zašleme e-mailem a fakturu. Doručení objednávky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané videosemináře poukažte obratem - převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zaslané faktury. 

Faktura - daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den přijetí platby nebo poskytnutí služby. Fakturu - daňový doklad obdrží každý účastník semináře, u videoseminářů e-mailem na adresu uvedenou v objednávce

Informace

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci e-mailem informováni.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.Kontakt na technickou podporu k videoseminářům - bursa@anag.cz / tel. +420 585 757 440

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 12. října 2023, 9.00 - 14.00
 • Variabilní symbol: 19840
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 690 Kč Objednat