S čistým štítem do nového roku • přehled změn v personalistice v roce 2019 a co nového v roce 2020

Určeno pro: vedoucí pracovníky, personalisty, mzdové účetní a pro všechny, kteří se zabývají předmětnou problematikou

Přehled změn v personalistice, které nás potkaly • příplatek za dělenou směnu, rehabilitace a dentální hygiena, ochranná doba a dlouhodobá péče a nové změny od roku 2020 • doručování, sdílené pracovní místo, dočasné přidělení, dohody a zaručená mzda, návrat z rodičovské dovolené a další (dle aktuální situace).

Nejčastější chyby personálních oddělení

 • poznatky z praxe získané při revizích ve firmách (výrobních, poskytujících služby atd.) • mzdový výměr • mzdový předpis • pracovní smlouvy • chyby a rozpory v odměňování; v plánování i vykazování pracovní doby a další
 • postihy, které firmám hrozí při kontrole inspektorátu práce
 • Pracovní pohotovost

 • co je pracovní pohotovost • jak je to s ní v případě pružné pracovní doby • odměna za pracovní pohotovost • jak je to s pracovní pohotovostí ve svátek
 • kdo vlastně může držet pracovní pohotovost a kdy pohotovostí situaci řešit nelze
 • Pracovní cesta

 • výkon práce v pracovní pohotovosti • mimořádná cesta v souvislosti s výkonem práce mimo rozvrh směn v místě výkonu práce nebo pravidelného pracoviště
 • Home office

 • co to vlastně je • kdy je vhodné použít • co vlastně dohodnout • jak je to s překážkami v práci • rozvržením a evidováním pracovní doby • úprava vnitřního předpisu
 • Zkušební doba a její úskalí

 • víte kdy začíná a kdy vlastně končí? • a je rozdíl když ji sjednáme v měsících nebo v týdnech? • umíte ji spočítat když během zkušební doby zaměstnanec onemocní?
 • Spolupráce s agenturami práce

 • najmout agenturu nestačí - znáte své povinnosti uživatele? • problémy spolupráce z praxe a jak se jim vyhnout, zejména v souvislosti s odměňováním a srovnatelnými podmínkami
 • Plán směn při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby

 • vyrovnávací období • STPD (stanovená týdenní pracovní doba) • jak s plánem dále pracovat při změnách • jak s ním souvisí dovolená a překážky v práci na straně zaměstnance a co na to svátky
 • diskuze • odpovědi na dotazy

Přihláška

Vyplněnou závaznou přihlášku odešlete nejpozději 3 pracovní dny před datem konání semináře. Po tomto termínu je možno se přihlásit pouze po telefonické domluvě. Evidence přihlášek probíhá podle data doručení. Doručení přihlášky z toho internetového obchodu potvrzujeme e-mailem.

Úhrada

Platbu za objednané semináře poukažte včas před datem konání semináře převodním příkazem na náš účet 27-4236970247/0100, KB Olomouc. Jako variabilní symbol uveďte číslo zvoleného semináře. V případě, že provádíte platbu za více seminářů, zasílejte prosím platby pod samostatnými variabilními symboly nebo nás informujte o hromadné platbě za více seminářů e-mailem nebo telefonicky (Praha; České Budějovice; Karlovy Vary; Liberec; Plzeň; Tábor; Ústí nad Labem - praha@anag.cz / 222 519 092 | Olomouc; Brno; Hradec Králové; Ostrava; Zlín - seminare@anag.cz / 585 757 421).

Účastnický poplatek vracíme pouze v případě, že Vaše neúčast bude oznámena nejméně 3 pracovní dny předem.

Daňový doklad

Datum uskutečnění zdanitelného plnění je den konání semináře nebo den přijetí platby. Daňové doklady obdrží každý účastník u prezence v den konání semináře.

Informace

Prezence probíhá 30 minut před zahájením semináře.

Společnost ANAG, spol. s r. o. si vyhrazuje právo možné změny lektora, místa, data konání a eventuální zrušení semináře z organizačních důvodů. V tomto případě budou všichni přihlášení zájemci telefonicky, faxem, e-mailem nebo dopisem informováni.

Součástí ceny účastnického poplatku je i drobné občerstvení.

Dotazy

S případnými specifickými dotazy se můžete kdykoliv obrátit na operátorky centra zákaznické péče pro daný region -> viz sekce Kontakty -> Péče o zákazníky.

Chcete se zeptat na něco ohledně seminářů?

 • Datum konání: 29. listopadu 2019, 9.00 - 13.30
 • Variabilní symbol: 22472
 • Stav: Připravujeme
Cena: 2 090 Kč Objednat