Satanské metody vyjednávání

Autor: Wolf Ruede-Wissmann

  • Kód produktu: 88872
  • Nakladatelství: Grada Publishing
  • Počet stran: 240
  • Vazba: brož., 17x24 cm
  • ISBN: 978-80-247-3741-6
  • Datum vydání: květen 2011
  • Vaše cena s DPH: 319 Kč
ks
    V prodeji

V knize se seznámíte s metodami vyjednávání, které by mohly být snadno označeny jako satanské, tak ošidné, lstivé a podlé jsou. Naleznete tu systematicky popsané a na výstižných příkladech ilustrované nejhorší metody a triky, jaké při jednáních v pracovním i osobním životě existují. Vedle toho však také poznáte taktiky a strategie, jak se těmto způsobům vyjednávání úspěšně bránit a jak zrealizovat účinná odvetná opatření. Kniha je určena obchodníkům, manažerům, politikům a všem zájemcům o efektivní způsoby komunikace v obtížných situacích.


Obsah:


kapitola 1 Úvod - a k morálce 9

PROČ VZNIKLA TATO KNIHA?

kapitola 2 Nástroje a "zbraně" 13

ĎÁBELSKÉ NÁSTROJE

2.1 Mentální a psychologické předpoklady 15

2.2 Rétorické prvky 19

2.2.1 Typy a techniky otázek a formy jejich užití 20

2.2.2 Prosté druhy otázek - ne však neškodné 22

2.2.2.1 Otázky zjišťovací 22

2.2.2.2 Otázky doplňovací 24

2.2.3 Používání ďábelských otázek a obrana proti nim 29

2.2.3.1 Otázka místo odpovědi 30

2.2.3.2 Alternativní otázka 31

2.2.3.3 Provokativní otázka 31

2.2.3.4 Sugestivní otázka 32

2.2.3.5 Otázky konjunktivní 32

2.2.3.6 Záludné otázky 33

2.2.4 Techniky rozhovoru používané neférovým způsobem 37

2.2.4.1 Odmlka jako výtka 37

2.2.4.2 Náhlá odmlka 38

2.2.4.3 Alternativní odpověď 40

2.2.4.4 Kontrolovaný dialog 42

2.2.4.5 Blufování pomocí cizích slov 43

2.2.4.6 Poselství JÁ - TY 45

2.3 Neverbální prvky 47

2.3.1 Mimika 50

2.3.2 Gestikulace 54

2.3.3 Kinezika 57

2.4 Ďáblova černá duše - nečestná dialektika 66

2.4.1 Dedukce 74

2.4.2 Indukce 81

2.4.3 Nečestné analogie a začarované kruhy 96

kapitola 3 Útok 101

LUCIFEROVY STRATEGIE A TAKTIKY

3.1 Ďábelské strategie 104

3.1.1 Strategie nevypočitatelného negativního chování 107

3.1.2 Strategie zdánlivě pozitivního/neutrálního jednání 107

3.2 Ďábelské taktiky 108

3.2.1 Nevypočitatelně negativní chování 109

3.2.1.1 Popírání skutečnosti - bluf - opak 109

3.2.1.2 Nepravdy a předstírání 114

3.2.1.3 "Být proti" 116

3.2.1.4 Znejistění - zmatení - přerušení 119

3.2.1.5 Stálá provokace protivníka 123

3.2.1.6 Překážkový běh 127

3.2.1.7 Objevování rozporů 131

3.2.1.8 Stejný argument 132

3.2.1.9 Odborné termíny/cizí slova - příval slov 134

3.2.1.10 Extrémní požadavky - "moje poslední slovo" 136

3.2.1.11 Výhrůžky a konkurence 139

3.2.1.12 Salámová taktika nebo celkový výsledek 143

3.2.1.13 Stresové situace 145

3.2.1.14 Úplatky - korupce - vydírání - cenová dohoda 147

3.2.1.15 Fámy a pomlouvání 151

3.2.2 Zdánlivě pozitivní/neutrální chování 155

3.2.2.1 Taktika vysvětlování 155

3.2.2.2 Rozložit - analyzovat - relativizovat - a "role soudce" 160

3.2.2.3 Doplnění - rozšíření - závěr 164

3.2.2.4 Vedlejší bojiště 167

3.2.2.5 Hra o čas 171

3.2.2.6 Alternativní a přidané požadavky 174

3.2.2.7 Nejasné zmocnění a nedodržení smlouvy 175

3.2.2.8 Informace a manipulace 178

3.2.2.9 "Good-bad-play" 181

3.2.2.10 "Podraz" 183

kapitola 4 Obrana 187

EXORCISTA V JEDNÁNÍ

4.1 Podmínky nutné pro obranu 189

4.1.1 Mentální a psychologické předpoklady 189

4.1.2 Zásady chování 190

4.2 Proti ďábelským nástrojům 192

4.2.1 Základní princip obrany 192

4.2.2 Obrana proti nečestným rétorickým prvkům 194

4.2.3 Obrana proti nepříjemným otázkám 199

4.2.4 Obrana proti nečestným neverbálním prvkům 204

4.2.5 Obrana proti nečestné dialektice 207

4.3 Proti Luciferovým strategiím a taktikám 212

4.3.1 K čertu s belzebubem: vzájemné strategie a taktiky 212

4.3.2 K základní taktice "meč a štít" 215

4.3.3 Obranné taktiky (taktiky "štítu") 217

kapitola 5 Shrnutí 227

Literatura 234

Chcete se na něco zeptat?