Sbírka souvztažností 2021

Autor: Ing. Jaroslav Jindrák

  • Kód produktu: 5524
  • Nakladatelství: ANAG
  • Počet stran: cca 305
  • Vazba: brožovaná
  • Datum vydání: vyjde v lednu 2021
  • Vaše cena s DPH: cca 400 Kč
ks
    Připravujeme

Tato sbírka souvztažností rozpracovává vyhlášku č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, a České účetní standardy č. 001 až 023.

Praktický pomocník pro nejrůznější organizace

Řízení a hodnocení vývoje hospodaření organizací se neobejde bez využívání účetních ekonomických informací. Právě jejich snadnějšímu a kvalitnějšímu získávání by měla napomoci tato publikace v novém rozšířeném, upraveném a doplněném vydání. Je určena pro auditory, účetní pracovníky, pracovníky kontrolních útvarů, poradenských organizací, organizací zabývajících se zpracováním softwaru pro účetnictví, jakož i pracovníky dalších odborných útvarů (finančních, daňových, plánovacích apod.).

Chcete se na něco zeptat?