Powered by Smartsupp

Sbírka úloh z matematiky pro SOŠ, SOU a nástavbové studium

Autor: Hudcová, Kubičíková

  • Kód produktu: 35043
  • Nakladatelství: Prometheus
  • Počet stran: 416
  • Vazba: váz., A5
  • ISBN: 978-80-7196-318-9
  • Datum vydání: říjen 2004
  • Vaše cena s DPH: 224 Kč
ks
    V prodeji
Sbírka navazuje na Sbírku úloh z matematiky pro SOU a SOŠ týchž autorek. Rozšiřuje a prohlubuje její učivo např. i tím, že obsahuje úlohy z tematických celků Komplexní čísla, Kombinatorika a pravděpodobnost, Vektorová algebra a analytická geometrie v rovině, Posloupnosti a řady.
Pro studenty, kteří se připravují k maturitní zkoušce z matematiky nebo k přijímací zkoušce na vysokou školu, je zařazen dostatek úloh odpovídající obtížnosti. K tomu je zaměřena i závěrečná kapitola, ve které jsou opakovací souhrnné práce s doporučeným hodnocením. Stručné přehledy teorie a vzorově řešené úlohy umožňují samostatnou práci studentů.

Sbírka vychází z osobních zkušeností autorek při vyučování matematice na příslušných typech škol. Důrazněji zohledňuje vstupní dispozice studentů a počet hodin matematiky na těchto školách. Sbírku lze využít na všech typech středních škol.

Chcete se na něco zeptat?