Powered by Smartsupp

Segregace, vzdělávací příležitost a závazky státu

Autor: Dalibor Jílek, Jaroslav Větrovský, Katarína Šmigová

 • Kód produktu: 65520
 • Nakladatelství: Wolters Kluwer ČR, a. s.
 • Počet stran: 200
 • Vazba: brož., B5
 • ISBN: 978-80-7478-762-1
 • Datum vydání: červen 2015
 • Běžná cena s DPH: 365 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 12%
 • Ušetříte: -44 Kč
 • Vaše cena s DPH: 321 Kč
ks
  V prodeji
Více než sedm dlouhých let uplynulo od vyhlášení rozsudku Evropského soudu pro lidská práva ve věci D. H. a ostatní v. Česká republika, během nichž Česká republika nepřijala nutné kroky vedoucí k plné implementaci soudem potvrzených principů a pravidel. Kauza českých zvláštních škol se stala jedním z nejvýznamnějších případů Evropského soudu týkajících se vymezení práva na vzdělání v kontextu zákazu diskriminace na základě národnostního a sociálního původu, resp. příslušnosti k národnostní menšině. Nejen v České republice jsou závěry Evropského soudu často chápány jako programový výrok ve prospěch politiky inkluze.

Otázky týkající se implementace rozsudku Evropského soudu pro lidská práva rezonují v různých částech této publikace jako důležitý motiv. Nejde však o motiv jediný.

Autorský kolektiv se problematikou segregace v oblasti vzdělání zabýval z mnohem širšího hlediska a vypracoval hloubkovou studii, která zahrnuje důkladnou teoretickou reflexi pojmů diskriminace a segregace, rozbor historie povinného a všeobecného školství a přehled mezinárodních závazků států souvisejících s kodifikací práva na vzdělání. Takto komplexně pojatá studie bude obohacením nejen odborné debaty právníků, ale také celospolečenské diskuse o jednom z klíčových lidských práv.

Chcete se na něco zeptat?