Semináře a webináře

Vážení zákazníci,
pořádáme prezenční odborné semináře k probíhajícím změnám zákonů a předpisů, výběrově i kombinované s ON-LINE přenosem.
Účastníci prezenčních seminářů jsou povinni se řídit mimořádnými opatřeními MZ ČR.

Kategorie