Sestra a pacient v paliativní péči

Autor: Monika Marková

  • Kód produktu: 88721
  • Nakladatelství: Grada Publishing
  • Počet stran: 130
  • Vazba: brož., A5
  • ISBN: 978-80-247-3171-1
  • Datum vydání: září 2010
  • Vaše cena s DPH: 89 Kč
ks
    V prodeji
Autorka (zdravotní sestra pracující od roku 1996 v hospicích) v knize otevírá nový pohled na práci sester a ostatních pracovníků v paliativní péči. Zabývá se, zcela záměrně, na prvním místě sestrou, jejími osobnostními předpoklady, zralostí, profesním růstem, nutností pravidelné reflexe vlastní práce, zakotveností v týmu. V části zaměřené na cíle paliativního ošetřovatelství věnuje vedle důležitých somatických témat pozornost také sociálním, psychologickým a duchovním aspektům umírání.

Chcete se na něco zeptat?