Powered by Smartsupp

Sex, násilí a společnost. Konsensuální násilí jako kulturní prvek sexuality

Autor: Špráchalová Křivánková Lucie

 • Kód produktu: 60885
 • Nakladatelství: Vydavatelství Aleš Čeněk, s.r.o.
 • Počet stran: 280
 • Vazba: brož., 15 x 20,5 cm
 • ISBN: 978-80-7380-853-2
 • Datum vydání: listopad 2021
 • Běžná cena s DPH: 370 Kč
 • Zvýhodnění on-line: 12%
 • Ušetříte: -44 Kč
 • Vaše cena s DPH: 326 Kč
ks
  V prodeji

Publikace se zaměřuje na téma konsensuálních forem násilí s akcentem na násilí sexuální (tzv. BDSM). Autorka v knize rozebírá, do jaké míry se stává problematika konsensuálního sexuálního násilí součástí kultury a nakolik se téma posouvá z prostoru partnerských vztahů a komunit na víceméně otevřený trh a do prostředí internetu. Široký teoretický background čerpá převážně ze zahraničních výzkumů, ovšem v rovině empirické disponuje kniha ojedinělými daty reprezentativními pro českou dospělou populaci doplněnými o několik dílčích tematických sond. Čtenáři se seznámí s aktuální podobou fenoménu BDSM z hlediska sociologie, etnografie, metodologie a práva. Kromě poznatků ohledně názorového a tolerančního klimatu vůči BDSM v české společnosti přináší publikace též vhled do komodifikované sféry BDSM v podobě placených služeb sexuální dominance. Z výsledků lze vyzdvihnout, že tolerantně se česká společnost projevuje vůči konsensuálním násilným praktikám z pohledu soukromé sféry života (tzv. partnerský sadomasochismus), méně tolerantně pak k jejich placeným formám. BDSM se v České republice jeví jako svébytný kulturní prvek, jelikož postoj k němu není zásadně ovlivněn ani základními charakteristikami jako je věk, pohlaví, víra či vzdělání.

Chcete se na něco zeptat?