Powered by Smartsupp

JUDr. Jan Kotula

JUDr. Jan Kotula – absolvoval s vyznamenáním Právnickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci v roce 2011. Během magisterského studia zvítězil se svým kolegou v prestižní celostátní soutěži Czech Mootcourt Competition v obchodním právu 2009/2010. V roce 2014 složil rigorózní zkoušku a ve stejném roce složil rovněž advokátní zkoušku. Několik let pracoval v advokacii a akademické sféře. V současné době působí v justici. Pravidelně se účastní mezinárodních konferencí, věnuje se vědecké, přednáškové a publikační činnosti v odborných časopisech. Oblastí jeho specializace je soukromé právo, zejména problematika újmy na zdraví a spotřebitelské právo. Věnuje se také pracovnímu právu.