JUDr. Jiří Žůrek

Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Od května 2010 působí na Úřadu pro ochranu osobních údajů, z toho pátým rokem jako ředitel Odboru pro styk s veřejností, kde se od počátku svého působení zabývá stížnostní a konzultační agendou, včetně jejího přímého výkonu ve formě posuzování a vyhodnocování přijatých podnětů a poskytování stanovisek správcům, subjektům údajů a dalším zainteresovaným osobám v oblasti zpracování osobních údajů. Od dubna 2018 je držitelem certifikátu CIPP/E Mezinárodní asociace profesionálů v oblasti ochrany soukromí.