Powered by Smartsupp

Ing. Ladislav Pitner

V roce 1971 ukončil promocí studia na VŠE v Praze.

Od roku 1972 až do roku 1990 pracoval na Federálním cenovém úřadě. V roce 1990 přešel na Federální ministerstvo financí do odboru nepřímých daní, podílel se na přípravě právní úpravy a na zavedení daně z přidané hodnoty v rámci komplexní daňové reformy, která vstoupila v účinnost dnem 1. ledna 1993. Od roku 1993 do roku 2001 působil ve funkci ředitele odboru nepřímých daní Ministerstva financí. Od roku 2001 do roku 2005 byl referentem oddělení DPH v odboru nepřímých daní Ministerstva financí a podílel se na přípravě nového zákona o DPH, který vstoupil v účinnost 1. 5. 2004. Od prosince 2005 až dosud působí jako vedoucí oddělení DPH Ministerstva financí. Podílí se na legislativní úpravě všech dalších novel zákona o DPH a na přípravě daňové politiky v oblasti DPH.

V souvislosti se zavedením a fungováním DPH buď sám, nebo společně s kolegy z odboru napsal řadu publikací k DPH, publikuje v odborných časopisech a přednáší jak pro pracovníky územních finančních orgánů, tak i pro soukromé vzdělávací agentury, pro Komoru daňových poradců apod.