JUDr. Anna Janáková

JUDr. Anna Janáková vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Závěrečnou rigorózní práci věnovala státnímu odbornému dozoru nad bezpečností práce. Pracovala Na Českém úřadě bezpečnosti práce, kde se věnovala vlastní a vnější legislativě, metodickému řízení inspektorátů a odvolací agendě. Posléze pracovala na Ministerstvu práce a sociálních věcí v odboru pracovních podmínek a posléze v odboru pracovněprávní legislativy, kde její nosnou agendou byla bezpečnost a ochrany zdraví při práci. Věnuje se poradenské, lektorské a publikační činnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v oblasti pracovnělékařských služeb.

Je autorkou odborných publikací z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a vedoucí autorkou internetových příruček ze stejného oboru určených pro zaměstnavatele, vedoucí zaměstnance, osoby odborně způsobilé k prevenci rizik a poskytovatele pracovnělékařských služeb. Pravidelně přispívá tematickými články do odborných publikací.