Powered by Smartsupp

JUDr. Anna Janáková

JUDr. Anna Janáková vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Závěrečnou rigorózní práci věnovala státnímu odbornému dozoru nad bezpečností práce. Pracovala Na Českém úřadě bezpečnosti práce, kde se věnovala vlastní a vnější legislativě, metodickému řízení inspektorátů a odvolací agendě. Posléze pracovala na Ministerstvu práce a sociálních věcí v odboru pracovních podmínek a posléze v odboru pracovněprávní legislativy, kde její nosnou agendou byla bezpečnost a ochrany zdraví při práci. Věnuje se poradenské, lektorské a publikační činnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v oblasti pracovnělékařských služeb.

Je autorkou odborných publikací z oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a vedoucí autorkou internetových příruček ze stejného oboru určených pro zaměstnavatele, vedoucí zaměstnance, osoby odborně způsobilé k prevenci rizik a poskytovatele pracovnělékařských služeb. Pravidelně přispívá tematickými články do odborných publikací.