Powered by Smartsupp

Ing. Iva Rindová

Ing. Iva Rindová je absolventkou Vysokého učení technického v Brně, fakulty elektrotechnické, oboru technická kybernetika. Byla jednou z prvních daňových poradců po vzniku této profese. Ve finanční správě pracuje více než 20 let jako metodik daně z příjmů fyzických osob. Podílela se aktivně na vytváření tiskopisů daně z příjmů.

Je autorkou řady příspěvků do odborných časopisů a zkušební komisařkou komory daňových poradců. Přednáší pro účetní, personalisty a daňové poradce jak problematiku daně z příjmů fyzických osob, tak i cestovních náhrad.