Mgr. Iva Bilinská

Deloitte Legal, advokátka

Iva je advokátkou a senior manažerkou v týmu pracovního práva v Deloitte Legal. Do Deloitte Legal nastoupila v roce 2019. Předtím pracovala 10 let v pražské pobočce přední světové advokátní kanceláře. Iva má zkušenosti s poskytováním právních služeb v oblasti pracovního práva, M&A, práva obchodních korporací a soutěžního práva. Ve své současné praxi se zaměřuje především na komplexní pracovněprávní podporů klientů včetně pracovněprávních aspektů M&A transakcí. Iva se soustředí na propojení specializací v rámci Deloitte a poskytování poradenství, které zahrnuje veškeré aspekty dané situace, tedy kromě práva i daňovou a poradenskou část. Mezi nedávné projekty Ivy patří právní poradenství v oblasti zavádění moderních (flexibilních) forem zaměstnávání, právní asistenci ohledně přeshraničního vysílání zaměstnanců, projekty v oblasti odměňování zaměstnanců a poskytování benefitů nebo poradenství v oblasti práce z domova a digitalizace v HR. Iva je členkou České advokátní komory a CzELA.