JUDr. Bořivoj Šubrt

Narozen 1948, je uznávaným odborníkem v oblasti pracovního práva. Je nezávislým odborným poradcem v oblasti pracovního práva, vztahů mezi sociálními partnery, zvláště kolektivních smluv a pracovnělékařských služeb. Současně je předsedou AKV – Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů. Napsal řadu odborných publikací a článků, je členem redakčních rad časopisů Práce a mzda, Mzdová účetní a Statutární zástupce firmy. Je například spoluautorem populární a každoročně vydávané „Abecedy mzdové účetní“ (ANAG Olomouc), spoluautorem knihy „Pracovnělékařské služby, povinnosti zaměstnavatelů a lékařů“ (ANAG Olomouc), autorem publikace „Odměňování zaměstnanců a jeho obsluha – průměrný výdělek, srážky ze mzdy a další“ (ANAG Olomouc, předtím byla publikace uváděna pod názvem „Obsluha mzdy a platu“). Působil též jako člen externí pracovní skupiny Ministerstva práce a sociálních věcí pro přípravu nového zákoníku práce a člen expertního panelu pro přípravu koncepční novely zákoníku práce (2012). Jako lektor přednáší kromě pro samotnou AKV též pro řadu předních vzdělávacích agentur (mimo jiné ANAG), externě i na některých univerzitách.

26.03.2019 Pracovní doba • problémy a chyby zaměstnavatelů a správný postup • komplexní výklad Připravujeme Karlovy Vary Detail semináře
27.03.2019 Novely zákoníku práce a další aktuality v pracovním právu 2019 Připravujeme Plzeň Detail semináře
28.03.2019 Novely zákoníku práce a další aktuality v pracovním právu 2019 Připravujeme Ústí nad Labem Detail semináře
29.03.2019 Novely zákoníku práce a další aktuality v pracovním právu 2019 Připravujeme České Budějovice Detail semináře
02.04.2019 Pracovní doba • problémy a chyby zaměstnavatelů a správný postup • komplexní výklad Připravujeme Praha Detail semináře
08.04.2019 Změněná právní úprava pracovnělékařských služeb • zkušenosti a problémy Připravujeme České Budějovice Detail semináře
18.04.2019 Novely zákoníku práce a další aktuality v pracovním právu 2019 Připravujeme Karlovy Vary Detail semináře
23.04.2019 Začínající mzdová/mzdový účetní • šestidenní kurz Připravujeme Praha Detail semináře
24.04.2019 Změněná právní úprava pracovnělékařských služeb • první zkušenosti a problémy z praxe Připravujeme Brno Detail semináře
13.05.2019 Souběh funkcí manažerů v pracovním poměru a současně členů statutárních orgánů obchodních korporací • po rozsudku velkého senátu Nejvyššího soudu Připravujeme Praha Detail semináře
14.05.2019 Odměňování zaměstnanců • souvislosti a chyby • překážky v práci Připravujeme Liberec Detail semináře
16.05.2019 Změněná právní úprava pracovnělékařských služeb • první zkušenosti a problémy z praxe Připravujeme Ostrava Detail semináře
17.05.2019 Změněná právní úprava pracovnělékařských služeb • první zkušenosti a problémy z praxe Připravujeme Olomouc Detail semináře
30.05.2019 Odměňování zaměstnanců • souvislosti a chyby • překážky v práci Připravujeme České Budějovice Detail semináře
31.05.2019 Odměňování zaměstnanců • souvislosti a chyby • překážky v práci Připravujeme Plzeň Detail semináře