JUDr. Bořivoj Šubrt

Narozen 1948, je uznávaným odborníkem v oblasti pracovního práva. Je nezávislým odborným poradcem v oblasti pracovního práva, vztahů mezi sociálními partnery, zvláště kolektivních smluv a pracovnělékařských služeb. Současně je předsedou AKV – Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů. Napsal řadu odborných publikací a článků, je členem redakčních rad časopisů Práce a mzda, Mzdová účetní a Statutární zástupce firmy. Je například spoluautorem populární a každoročně vydávané „Abecedy mzdové účetní“ (ANAG Olomouc), spoluautorem knihy „Pracovnělékařské služby, povinnosti zaměstnavatelů a lékařů“ (ANAG Olomouc), autorem publikace „Odměňování zaměstnanců a jeho obsluha – průměrný výdělek, srážky ze mzdy a další“ (ANAG Olomouc, předtím byla publikace uváděna pod názvem „Obsluha mzdy a platu“). Působil též jako člen externí pracovní skupiny Ministerstva práce a sociálních věcí pro přípravu nového zákoníku práce a člen expertního panelu pro přípravu koncepční novely zákoníku práce (2012). Jako lektor přednáší kromě pro samotnou AKV též pro řadu předních vzdělávacích agentur (mimo jiné ANAG), externě i na některých univerzitách.

13.11.2019 Zákoník práce a pracovní právo v roce 2020 Připravujeme Ostrava Detail semináře
18.11.2019 Zákoník práce a pracovní právo v roce 2020 Připravujeme České Budějovice Detail semináře
25.11.2019 Zákoník práce a pracovní právo v roce 2020 Připravujeme Brno Detail semináře
26.11.2019 Zákoník práce a pracovní právo v roce 2020 Připravujeme Zlín Detail semináře
28.11.2019 Zákoník práce a pracovní právo v roce 2020 Připravujeme Hradec Králové Detail semináře
11.12.2019 Zákoník práce a pracovní právo v roce 2020 Připravujeme Ústí nad Labem Detail semináře
12.12.2019 Zákoník práce a pracovní právo v roce 2020 Připravujeme Liberec Detail semináře
16.12.2019 Zákoník práce a pracovní právo v roce 2020 Připravujeme Praha Detail semináře
17.12.2019 Zákoník práce a pracovní právo v roce 2020 Připravujeme Karlovy Vary Detail semináře
18.12.2019 Zákoník práce a pracovní právo v roce 2020 Připravujeme Plzeň Detail semináře
10.01.2020 Změněná právní úprava pracovnělékařských služeb • zkušenosti a problémy Připravujeme Ústí nad Labem Detail semináře
22.01.2020 Změněná právní úprava pracovnělékařských služeb • zkušenosti a problémy Připravujeme Praha Detail semináře
27.01.2020 Změněná právní úprava pracovnělékařských služeb • zkušenosti a problémy Připravujeme České Budějovice Detail semináře
28.01.2020 Změněná právní úprava pracovnělékařských služeb • zkušenosti a problémy Připravujeme Liberec Detail semináře
11.02.2020 Změněná právní úprava pracovnělékařských služeb • zkušenosti a problémy Plzeň Detail semináře
12.02.2020 Změněná právní úprava pracovnělékařských služeb • zkušenosti a problémy Karlovy Vary Detail semináře