JUDr. Bořivoj Šubrt

Narozen 1948, je uznávaným odborníkem v oblasti pracovního práva. Je nezávislým odborným poradcem v oblasti pracovního práva, vztahů mezi sociálními partnery, zvláště kolektivních smluv a pracovnělékařských služeb. Současně je předsedou AKV – Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů. Napsal řadu odborných publikací a článků, je členem redakčních rad časopisů Práce a mzda, Mzdová účetní a Statutární zástupce firmy. Je například spoluautorem populární a každoročně vydávané „Abecedy mzdové účetní“ (ANAG Olomouc), spoluautorem knihy „Pracovnělékařské služby, povinnosti zaměstnavatelů a lékařů“ (ANAG Olomouc), autorem publikace „Odměňování zaměstnanců a jeho obsluha – průměrný výdělek, srážky ze mzdy a další“ (ANAG Olomouc, předtím byla publikace uváděna pod názvem „Obsluha mzdy a platu“). Působil též jako člen externí pracovní skupiny Ministerstva práce a sociálních věcí pro přípravu nového zákoníku práce a člen expertního panelu pro přípravu koncepční novely zákoníku práce (2012). Jako lektor přednáší kromě pro samotnou AKV též pro řadu předních vzdělávacích agentur (mimo jiné ANAG), externě i na některých univerzitách.

03.03.2020 Změněná právní úprava pracovnělékařských služeb • zkušenosti a problémy Připravujeme Praha Detail semináře
10.03.2020 Pracovní doba a její mzdové souvislosti • chyby v praxi a hrozba sankcí Připravujeme Praha Detail semináře
11.03.2020 Pracovní doba a její mzdové souvislosti • chyby v praxi a hrozba sankcí Připravujeme Ústí nad Labem Detail semináře
12.03.2020 Pracovní doba a její mzdové souvislosti • chyby v praxi a hrozba sankcí Připravujeme Karlovy Vary Detail semináře
18.03.2020 Pracovní doba a její mzdové souvislosti • chyby v praxi a hrozba sankcí Připravujeme Olomouc Detail semináře
19.03.2020 Pracovní doba a její mzdové souvislosti • chyby v praxi a hrozba sankcí Připravujeme Brno Detail semináře
25.03.2020 Pracovní doba a její mzdové souvislosti • chyby v praxi a hrozba sankcí Připravujeme Hradec Králové Detail semináře
15.04.2020 Začínající mzdová/mzdový účetní • šestidenní kurz Připravujeme Praha Detail semináře
17.04.2020 Pracovní doba a její mzdové souvislosti • chyby v praxi a hrozba sankcí Připravujeme Liberec Detail semináře
20.04.2020 Pracovní doba a její mzdové souvislosti • chyby v praxi a hrozba sankcí Připravujeme České Budějovice Detail semináře
21.04.2020 Pracovní doba a její mzdové souvislosti • chyby v praxi a hrozba sankcí Připravujeme Plzeň Detail semináře
22.04.2020 Pracovní doba a její mzdové souvislosti • chyby v praxi a hrozba sankcí Připravujeme Zlín Detail semináře
24.04.2020 Pracovní doba a její mzdové souvislosti • chyby v praxi a hrozba sankcí Připravujeme Ostrava Detail semináře
18.05.2020 Závažná novela zákoníku práce 2020 Připravujeme Praha Detail semináře