JUDr. Bořivoj Šubrt

Narozen 1948, je uznávaným odborníkem v oblasti pracovního práva. Je nezávislým odborným poradcem v oblasti pracovního práva, vztahů mezi sociálními partnery, zvláště kolektivních smluv a pracovnělékařských služeb. Současně je předsedou AKV – Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů. Napsal řadu odborných publikací a článků, je členem redakčních rad časopisů Práce a mzda, Mzdová účetní a Statutární zástupce firmy. Je například spoluautorem populární a každoročně vydávané „Abecedy mzdové účetní“ (ANAG Olomouc), spoluautorem knihy „Pracovnělékařské služby, povinnosti zaměstnavatelů a lékařů“ (ANAG Olomouc), autorem publikace „Odměňování zaměstnanců a jeho obsluha – průměrný výdělek, srážky ze mzdy a další“ (ANAG Olomouc, předtím byla publikace uváděna pod názvem „Obsluha mzdy a platu“). Působil též jako člen externí pracovní skupiny Ministerstva práce a sociálních věcí pro přípravu nového zákoníku práce a člen expertního panelu pro přípravu koncepční novely zákoníku práce (2012). Jako lektor přednáší kromě pro samotnou AKV též pro řadu předních vzdělávacích agentur (mimo jiné ANAG), externě i na některých univerzitách.

08.09.2021 videoseminář Dovolená po změně • rozvržení pracovní doby s vazbou na dovolenou, její evidence, mzdové souvislosti, příklady a problémy V prodeji Internet Detail semináře
08.09.2021 videoseminář Novela zákoníku práce 2020 a 2021 • některé výkladové problémy V prodeji Internet Detail semináře
08.09.2021 videoseminář Srážky ze mzdy • exekuce • insolvence • závažné změny předpisů V prodeji Internet Detail semináře
08.09.2021 videoseminář Odměňování zaměstnanců • souvislosti a chyby • překážky v práci V prodeji Internet Detail semináře
09.11.2021 Pracovní doba, její právní a mzdové souvislosti a aktuality v pracovním právu 2021 a 2022 Připravujeme Olomouc Detail semináře
10.11.2021 Pracovní doba, její právní a mzdové souvislosti a aktuality v pracovním právu 2021 a 2022 Připravujeme Ostrava Detail semináře
11.11.2021 Zákoník práce a jeho výklad Připravujeme Praha Detail semináře
19.11.2021 Zákoník práce a jeho výklad Připravujeme Ústí nad Labem Detail semináře
22.11.2021 Zákoník práce a jeho výklad Připravujeme České Budějovice Detail semináře
26.11.2021 Zákoník práce a jeho výklad Připravujeme Karlovy Vary Detail semináře
10.12.2021 Zákoník práce a jeho výklad Připravujeme Praha Detail semináře
14.12.2021 Pracovní doba, její právní a mzdové souvislosti a aktuality v pracovním právu 2021 a 2022 Připravujeme Brno Detail semináře
15.12.2021 Pracovní doba, její právní a mzdové souvislosti a aktuality v pracovním právu 2021 a 2022 Připravujeme Zlín Detail semináře
16.12.2021 Zákoník práce a jeho výklad Připravujeme Plzeň Detail semináře
17.12.2021 Zákoník práce a jeho výklad Připravujeme Liberec Detail semináře