JUDr. Bořivoj Šubrt

Narozen 1948, je uznávaným odborníkem v oblasti pracovního práva. Je nezávislým odborným poradcem v oblasti pracovního práva, vztahů mezi sociálními partnery, zvláště kolektivních smluv a pracovnělékařských služeb. Současně je předsedou AKV – Asociace pro rozvoj kolektivního vyjednávání a pracovních vztahů. Napsal řadu odborných publikací a článků, je členem redakčních rad časopisů Práce a mzda, Mzdová účetní a Statutární zástupce firmy. Je například spoluautorem populární a každoročně vydávané „Abecedy mzdové účetní“ (ANAG Olomouc), spoluautorem knihy „Pracovnělékařské služby, povinnosti zaměstnavatelů a lékařů“ (ANAG Olomouc), autorem publikace „Odměňování zaměstnanců a jeho obsluha – průměrný výdělek, srážky ze mzdy a další“ (ANAG Olomouc, předtím byla publikace uváděna pod názvem „Obsluha mzdy a platu“). Působil též jako člen externí pracovní skupiny Ministerstva práce a sociálních věcí pro přípravu nového zákoníku práce a člen expertního panelu pro přípravu koncepční novely zákoníku práce (2012). Jako lektor přednáší kromě pro samotnou AKV též pro řadu předních vzdělávacích agentur (mimo jiné ANAG), externě i na některých univerzitách.

02.06.2020 videoseminář Mimořádné opatření vlády k zajištění pracovnělékařských prohlídek po ukončení nouzového stavu V prodeji Internet Detail semináře
02.06.2020 videoseminář Pracovněprávní souvislosti nouzového stavu a těsně po něm V prodeji Internet Detail semináře
26.06.2020 videoseminář Aktuální právní úprava pracovnělékařských služeb • problémy s jejím uplatňováním • dopad nouzového stavu V prodeji Internet Detail semináře
07.07.2020 Závažná novela zákoníku práce 2020 Obsazeno Praha Detail semináře
08.07.2020 Závažná novela zákoníku práce 2020 Připravujeme Liberec Detail semináře
09.07.2020 Závažná novela zákoníku práce 2020 Obsazeno Praha Detail semináře
10.07.2020 Závažná novela zákoníku práce 2020 Připravujeme Ústí nad Labem Detail semináře
13.07.2020 Závažná novela zákoníku práce 2020 Obsazeno Olomouc Detail semináře
14.07.2020 Závažná novela zákoníku práce 2020 Obsazeno Brno Detail semináře
15.07.2020 Závažná novela zákoníku práce 2020 Obsazeno Hradec Králové Detail semináře
16.07.2020 Závažná novela zákoníku práce 2020 Obsazeno Praha Detail semináře
17.07.2020 Závažná novela zákoníku práce 2020 Obsazeno Praha Detail semináře
20.07.2020 Závažná novela zákoníku práce 2020 Připravujeme Plzeň Detail semináře
21.07.2020 Závažná novela zákoníku práce 2020 Připravujeme České Budějovice Detail semináře
22.07.2020 Závažná novela zákoníku práce 2020 Obsazeno Ostrava Detail semináře
23.07.2020 Závažná novela zákoníku práce 2020 Obsazeno Olomouc Detail semináře
24.07.2020 Závažná novela zákoníku práce 2020 Obsazeno Zlín Detail semináře
27.07.2020 Závažná novela zákoníku práce 2020 Obsazeno Brno Detail semináře
28.07.2020 Závažná novela zákoníku práce 2020 Obsazeno Hradec Králové Detail semináře
29.07.2020 Závažná novela zákoníku práce 2020 Obsazeno Olomouc Detail semináře
30.07.2020 Závažná novela zákoníku práce 2020 Obsazeno Ostrava Detail semináře
27.08.2020 Začínající mzdová/mzdový účetní • šestidenní kurz Připravujeme Praha Detail semináře
10.09.2020 Závažná novela zákoníku práce 2020 Připravujeme České Budějovice Detail semináře
11.09.2020 Závažná novela zákoníku práce 2020 Připravujeme Karlovy Vary Detail semináře
18.09.2020 Závažná novela zákoníku práce 2020 Připravujeme Ústí nad Labem Detail semináře