Powered by Smartsupp

JUDr. Jan Přib, CSc.

JUDr. Jan Přib, CSc., je odborníkem na důchodové a nemocenské pojištění a další otázky sociálního zabezpečení. Od ukončení studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v roce 1973 pracuje v oblasti legislativy sociálního zabezpečení na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Je mj. spoluautorem platného zákona o důchodovém pojištění, zákona o nemocenském pojištění i zákonů o sociálním zabezpečení z let 1975 a 1988 a podílí se na tvorbě dalších sociálních předpisů. Působí rovněž v pracovní komisi Legislativní rady vlády pro veřejné právo, pracovní právo a sociální věci, a to jako místopředseda této komise. Své dlouholeté zkušenosti z oblasti sociálního pojištění využívá také při publikační činnosti; publikuje v odborných časopisech, je autorem nebo spoluautorem řady publikací z oblasti sociálního zabezpečení a podílí se rovněž na přípravě vysokoškolských učebních textů. Přednáší také pro odbornou veřejnost.