Powered by Smartsupp

JUDr. Eva Hofmannová

JUDr. Eva Hofmannová je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy se specializací na pracovní právo. Aktivně se účastnila zpracování části sedmé zákoníku práce, tedy oblasti týkající se poskytování cestovních náhrad. Při své pracovní činnosti vždy vycházela z poznatků získaných z praxe a snažila se, aby byly zapracovány do zákonného znění a tím byla zajištěna úprava reagující na potřeby uživatelů této základní pracovněprávní normy. Ve svých odborných publikacích zabývajících se problematikou poskytování cestovních náhrad podává výklad, který má uživatelům zákoníku práce usnadnit postup v jejich každodenní práci. Je rovněž lektorkou odborných seminářů se zaměřením na správný postup při poskytování cestovních náhrad.